EDO 2022
VÝSTAVY

GALERIE CAESAR, OLOMOUC / 4. - 28. 10. Nepříliš bohatá - avšak o to specifičtější - flóra a fauna je zachycena jako nedílná součást umělcových obrazů; nicméně - on je především figuralista. Tak se na jeho plátnech objevují kromě různotvarých mraků nejrozmanitější shluky drobných květin a lišejníků, ptáků (racků a papuchalků, labutí a husí, čejek,...

SLUŇÁKOV, HORKA NAD MORAVOU / 16.9. – 21.10. Vernisáž výstavy účastníků Letního výtvarného ateliéru, který probíhal v areálu Sluňákova a v blízké lužní krajině v srpnu 2022. Zásadní téma vztahu člověka k přírodě, reflexe krajiny vnější, ale i vnitřní, radost i smutek, to vše se objevuje v obrazech kresebných, malířských či fotografických. Tvůrčí...

Milan Kubeš

09.09.2022

GALERIE CAESAR, OLOMOUC / 9. - 30.9. V autorově zobrazení krajiny nejde tolik o konkrétní zobrazení podle připraveného záměru. V některých obrazech sice vnímá snahu o určitý řád a geometrizaci krajinných fragmentů, ale v těch nejnovějších je krajina pojata více intuitivně, pocitově, podléhající vlastní estetice, a ne tolik zaměřená na pozorovanou...

GALERIE 8SMIČKA, HUMPOLEC / 25.6. – 25.9. Návrat k dílu Bohuslava Reynka (grafik-básník-překladatel) kótují dva základní tóny jeho tvorby a prožívání světa - úzkost a něha. Průhledy do Reynkova grafického a kreslířského díla, k jeho existenciálním tísním a soucitným dotekům, rozšiřují pohledy, dialogy a setkání s několika spřízněnými tvůrci -...


Děkujeme za podporu EDO!