Miroslava Klesalová: Landscape Reconstruction

02.04.2024

GALERIE CAESAR, OLOMOUC / 2. 4. - 26. 4. 

Kurátorka: Barbora Kundračíková.

Těžištěm projektu je téma osobní paměti (též historické či sociální) v kontextu kulturní krajiny a její dynamiky. Výchozím bodem se stává období kolektivizace zemědělství v 50. letech 20. století, která zasáhla násilně nejen do krajinného rázu, ale i sociální struktury rodného kraje autorky, jihozápadních Čech. Jednotlivé pozemky byly sceleny do souvislých lánů a tento stav zůstává zachován i po restituci zemědělské půdy po roce 1989. Proces proměny těchto stavů je dále rozpracováván do hmatného, šitého, rukodělně zpracovaného objektu z geotextilií a vektorových počítačových grafik. Struktura děl se opírá nejen o vizualitu katastrálních map, jejich geometrickou interpretaci, ale také o prvky lidské bytnosti. Celkové vizuální pojetí je založené na významu rukodělné práce a materiálu. Svou roli hraje vrstvení a procesní stránka věci. Charakter díla, jak textilního, tak grafického vyplývá z racionalizovaného, technicistního přístupu k obhospodařování krajiny. Site-specific projekt zahrnuje velkoformátovou textilní instalaci, šité objekty a zvukový vstup.

Miroslava Klesalová žije a pracuje v Praze. Je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění (2020). Studovala v ateliéru Textilní tvorbu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jitky Škopové (2014–2016) a v ateliéru Grafika 1 u Dalibora Smutného (2016–2020).

Barbora Kundračíková je historička umění a šéfkurátorka Muzea umění Olomouc-Středoevropského fóra Olomouc, v němž působí od roku 2012. Mezi lety 2012 a 2016 byla koordinátorkou projektu Central European Art Database. Od roku 2018 spolupracuje s Centrem pro výzkum fotografie Ústavu dějin umění AV ČR (CVF), v letech 2018-2020 interně. Od roku 2021 působí jako odborná asistentka na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se evropské vizuální kultuře 20. a 21. století, technickému obrazu, metodologii dějin umění a analytickým přístupům v estetice.

Pořádá: