7. – 9. ŘÍJNA 2022

Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

BESEDY

Tradiční víkend besed se zajímavými hosty


PÁTEK
7. října

STANISLAV KOMÁREK / OD 16:00 Hrrrr, hrrr na ně!!! Na koho? Ale to je jedno...na ně!!! Čím se vlastně člověk nejvíc liší od zvířat? Fascinující i neblahá schopnost citově přilnout k idejím a abstraktům. Myšlenka konečného vítězství pracujícího makaka nechává opice chladnými. Potřeba nepřátel a jungovský Stín. Společenstvo čistých versus škůdci a...

O krizi vědy

07.10.2022

DAVID STORCH / OD 17:30 Už přes sto let se říká, že věda je v krizi. Ve skutečnosti tu byla celá řada různých krizí, přičemž některé byly překonány a u dalších se ukázalo, že šlo spíš o krizi něčeho jiného než vědy. Přesto dnes věda v určité krizi je, jak lze například ukázat v oboru ekologie. Jak už to u...

MAREK ORKO VÁCHA / OD 19:30 Nejen umělecká díla architektury, i krajina odráží stav mysli lidí, kteří ji přetváří. Ve vztahu k zemi se současná Evropa nachází mezi dvěma extrémy: utilitaristickým přístupem, který vnímá hodnotu krajiny jako hodnotu minerálů v ní obsažených a panteistickým zbožšťováním. Křesťanství vnímá zemi jako dílo Boží, nic...

ANDREY TARKOVSKIJ / OD 21:00 Film uvede Petr Gajdošík. Geniální režisér Andrej Tarkovskij, jehož díla jsou považována za mistrovská díla světové kinematografie, nám zanechal osm filmů a stále rostoucí zájem a touhu porozumět jeho tvorbě. Dokument přibližuje Tarkovského život a dílo ve výpovědi samotného režiséra, když se s námi dělí o své...


SOBOTA
8. října

PETR POKORNÝ / OD 10:00 V neodstranitelně složitém a prekérním světě nejspíše platí následující pozorování: Úporná snaha o eliminaci určitého rizika vede s vysokou pravděpodobností k nárůstu rizika jiného. Na začátku zazní několik příkladů z environmentální oblasti, kdy na tomto principu dochází k vyhánění čerta ďáblem. Podle toho, čeho se nejvíce...

FILIP JAROŠ / OD 13:30 Umíme v biologii chápat člověka jinak než zvíře? Dovedeme ve filosofii, která nechce být jen prodlouženou rukou naturalismu, myslet zvíře jinak než negativní obraz člověka? Vydejme se cestou, která nebude házet všechny zvířecí druhy do jednoho pytle, a která zároveň člověku přizná mimořádné postavení v dějinách evolučního...

ZUZANA KOSTIĆOVÁ / OD 15:00 V posledních letech silně převažuje představa, že společnost je rozdělená v zásadě na dvě hlavní skupiny, které si nemají moc co říci a jejichž obavy i cíle jsou dramaticky odlišné. Co ale jestli to není tak docela pravda? Co když prožíváme ve skutečnosti podobné hrůzy, podobné děsy i podobné naděje, jen symbolicky...

ELIŠKA FULÍNOVÁ / OD 16:30 Jakým způsobem člověk obývá a zabydluje svět? Nikoli jako on sám, ale ve společenství: jeho bytí je vždycky spolubytí, s druhými lidmi i dalšími bytostmi. Nejsme atomy, které by teprve v druhém plánu vstupovaly do vztahů, ale vstupujeme do světa, žijeme a existujeme jako podstatně relační bytosti, provázané s druhými a...


NEDĚLE
9. října

JAN ROMPORTL / OD 13:00 V první polovině letošního roku svět spatřil neskutečný a docela nečekaný pokrok ve vývoji umělé inteligence (AI). Ten pokrok byl tak dramatický, že super-forecasting odhady, kdy nejspíše přijde první obecná umělá inteligence (AGI), přiblížily tento moment skokově o 14 let dříve, než se očekávalo ještě loni, a to už do...

PAVEL BARŠA / OD 14:30 Když veřejný prostor přestává být scénou zápasu alternativních vizí života ve spolek a proměňuje se do prostoru střetů neslučitelných a do sebe uzavřených identit, je Clausewitzovo rčení obráceno: politika se stává pokračováním války jinými prostředky. Zatímco v občanském či politickém sporu jde o přesvědčování druhého, v...

RŮZNÍ HOSTÉ EDO / OD 16:00 Pavel Barša, Václav Cílek, Eliška Fulínová, Zuzana Kostićová, David Storch, případně další hosté EDO jako pasažéři, společně se všemi, co vydrželi, v rozbouřených bublinách na vraku kapitána Petra Pokorného.


Děkujeme za podporu EDO!