15.-21. dubna 2024

besedy
tradiční debatní víkend se zajímavými hosty


18. dubna

čtvrtek

Arcidiecézní muzeum, Olomouci

BARTOLOMEO PAMPALONI / 18. dubna / 18:00 / Mozartův sál Arcidiecézního muzea Olomouc

19. dubna 
pátek

Sluňákov - Dům přírody Litovelského Pomoraví

STANISLAV KOMÁREK / 14:00 Slovo disent je od dis-sedere, odsednouti si, rozumí se od majoritní společnosti. Prakticky všechny společnosti v dějinách nějaké disidentní kruhy měly, rozdíl je zejména v tom, že někdy to bylo více, jiny méně zapotřebí už k zajištění elementární lidské důstojnosti. Opět přichází doba, kdy bude obtížné některé bazální...

ELIŠKA FULÍNOVÁ / 15:30 Antropocén je zvláštní, vyšinutá doba (time out of joint). Ta vyšinutost, vykloubenost, se projevuje také jako překrývání, křížení a střetávání různých časů v době, kdy se svět mění závratnou rychlostí, a přitom jako by se nemohl hnout z místa. Budoucnost je otevřená a krajně nejistá, a zároveň jako by se už všechno...

RADAN HALUZÍK / 17:00 V našich postkomunistických, postindustriálních a globalizovaných městech je spousta míst mezi místy, která jaksi zbyla. Podél jejich lánů plevelů jezdíme do práce, skrze jejich křoví koukáme na siluety centra, moc si jich nevšímáme… Žijí tu rostliny, které nikdo nesázel, zvířata, která nikdo nekrmí a dějí se věci, které...

DAVID VODA / 19:00 Hilma af Klint (1862–1944), znovuobjevená švédská průkopnice abstraktního umění, nečekaná, ale o to zářivější kometa posledního desetiletí, jejíž výstavu Paintings for the Future v Guggenheimově muzeu v New Yorku v roce 2018 vidělo rekordních 600 000 lidí. Po velkých cyklech abstraktních maleb The Ten Largest, Paintings for the...


20. dubna
sobota

Sluňákov - Dům přírody Litovelského Pomoraví

PAVEL BARŠA / 10:00 Beseda o tom, jak a proč do veřejného prostoru a politiky vstoupil v posledních deseti patnácti letech hněv a zloba - populismus, kulturní války a pod.

ZUZANA KOSTIĆOVÁ / 13:00 Symbolika a mytologie současné západní kultury vnímá přírodu prizmatem dramatické binární opozice. Na jedné straně je tu pojetí přírody jako trpící, utlačované a drancované nelidskou mašinerií globalizace a kapitalismu. Na druhé straně je tu však myšlenka posvátné přírody, přírody jako zdroje (duchovní) energie, jako...

IVAN HORÁČEK / 14:30 Napětí mezi doménou duše (reálného bytí světa, na němž jsme takovým či onakým způsobem účastni) a doménou ducha (obrazy světa, jež nám zprostředkuje náš rozum) je setrvalým průvodcem osobního života každého z nás i kolotání civilisace, jež trajektorie našeho bytí fatálně vymezuje. Grandiosním pokusem o zmírnění dotyčného napětí...

ARTHUR F. SNIEGON / 16:00 Střední Afrika–od rovníkových lesů i savan Konga až po pásmo Sahelu v Čadu-je zemí, kde stále na mnoha místech příroda má své slovo. Význam a váha toho slova však postupně s postupující civilizací (ano, i ty nejtemnější rysy lidského jednání musíme takto nazývat) upadá a mizí. Procesy, které většinově u nás ve Střední...


21. dubna
neděle

Sluňákov - Dům přírody Litovelského Pomoraví

ZDENĚK KONOPÁSEK / 10:00 Vysázet je možné plantáž, les nikoli. O jaké společenské pořádky usilujeme? Takové, které by měly blízko k plantáži, anebo k lesu? … Náš sdílený svět se typicky a zcela bezděčně uskutečňuje z mnoha různých stran najednou, prací mnoha rukou. Když ale do podoby tohoto světa chceme nějak cíleně zasáhnout, nějak ho změnit,...

PETR TUREČEK / 11:00 Většina zvířat hraje jen jedinou hru – alespoň když přijde na výběr partnera. Páv musí být co největší parádník. Pávice zase musí být co nejvybíravější, aby se nenechala obloudit pozérem, který za to nestojí. Gorilí samec musí umět rozbít hubu svým konkurentům. Gorilí samice se musí umět vloudit do přízně toho největšího...

JIŘÍ SÁDLO / 12:00 Když se o ní mluví, tak tohle často slýchám např. v prostředí urbanistů, ochranářů, krajinných architektů, místních správ, aktivistů, okrašlovacích spolků, lidí z tramvaje, lidí z hospod apod. Například se říká: Město je od cedule k ceduli (Olomouc až Olomouc), dál už je venkov. Město je zlé, příroda je hodná. Až ji...

Již tradiční a zatím velmi ceněné setkání účastníků a hostů EDO v Rajské zahradě Františka Skály. Co nás všechny na letošním EDO zaujalo, co potěšilo, inspirovalo, naučilo, udivilo, naštvalo, rozesmálo, … Rozvolněná diskuse a reflexe festivalového dění. Beseda z podstaty nejistá, s možnými překvapeními, svobodná, bez pódia oddělujícího hosty a...


Děkujeme za podporu edo: