14.-16. dubna 2023
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

besedy
tradiční víkend besed se zajímavými hosty


14. dubna
pátek

STANISLAV KOMÁREK / 14:00 Oheň je takový velmi zvláštní živel - na rozdíl od všech tří ostatních je po výtce dynamický, musí se neustále živit a ponechán sobě samému, vyhasne. Ať už v něm vidíme proces prudké oxidace, nebo jednu z klíčových mocností světa, je to neobyčejně bohatý zdroj metafor a archetypálních obrazů v našem jazyce, myšlení i...

ELIŠKA FULÍNOVÁ / 15:30 Doba antropocénu je doba otřesů dosavadních (zdánlivých) jistot, a v důsledku i doba úzkosti, která mnohé ze všech těch změn jímá. Co prožíváme, je dost možná kocovina: fascinace mocí vědotechniky vyústila v opojnou sebejistotu člověka jako pána tvorstva a víru, že svět i budoucnost dokáže mít pod kontrolou - a teď nastupuje...

ZUZANA KOSTIĆOVÁ / 17:00 Co se stane, když vzplane starý duchovní koncept a jako fénix se přerodí do nové podoby? A jak se naopak koncept nový odívá do hávu tradice a velebného civilizačního stáří? Velká náboženská proměna, jíž prochází současný globální Západ, je svědkem obou pohybů, které se proplétají a vzájemně doplňují. Jedním z významných...

RADAN HALUZÍK / 19:00 Možná to znáte z cest: ještě před pár lety v zapadlých vsích z bláta a kamení chodili staří v krojích a pásli se koně a oslíci a dnes tam rostou chaoticky jak houby po dešti tisíce pompézních vil "jak v Americe" a ulice plné fastfoodů a obchůdků s globálním zbožím křižují auta a motocykly....


15. dubna
sobota

PETR TUREČEK / 10:00 Množství lesa, které ročně podlehne na západě Spojených států požárům, roste v čase exponenciálně. Stejná funkce dokáže popsat i šíření viru během pandemických vln a úspěšné tažení kresleného vtipu internetem. Pokud se každý pobavený uživatel rozhodne přeposlat obrázek dvěma přátelům, kteří jej ještě neviděli, exponenciála (1,...

DAVID STORCH / 13:00 Otázku, kdy skutečně začal antropocén, tedy období, kdy je vliv člověka je celoplanetární, nelze jednoznačně odpovědět. Antropocén není homogenní období a vliv člověka na planetu se sám výrazně proměňuje. Lze rozlišit tři různé fáze antropocénu. Nedávno jsme vstoupili do zatím poslední fáze, která se projevuje netriviálními...

PETR POKORNÝ / 16:00 Od chvíle, kdy na Zemi dramaticky ubylo mamutů a dalších členů pleistocenní těžké party, stal se oheň hlavním býložravcem. Zároveň si ho ochočili lidé a začali ho tvořivě využívat k nejrůznějším účelům. Mimo jiné k rozbíjení všeobecné nadvlády málo produktivních lesů a křovin, které od nástupu současného interglaciálu začaly...


16. dubna
neděle

VÁCLAV CÍLEK / 10:00 V teplejším světě se odpaří a spadne víc vody, povodně budou větší a častější. Srážky však budou rovněž nerovnoměrné a často přívalové. Krajina velkých polí a degradovaných půd je náchylná k situaci chronického sucha. Menší a střední toky mohou začít každých pár let a možná i každý rok vysychat. Základem krajiny, která zadržuje...

ONDŘEJ SEDLÁČEK / 12:30 Oheň je přirozenou součástí vývoje a fungování mnoha původních ekosystémů. Recentní paleoekologické studie dokazují, že v minulých tisíciletích ve střední Evropě hořelo poměrně často. Požáry tak významně ovlivňovaly podobu řady biotopů, udržovaly bezlesí a byly běžnou součástí lesní dynamiky. V průběhu posledních staletí...

PAVEL BARŠA / 13:45 Devatenácté a dvacáté století vidělo svět prizmatem dichotomií, jejichž strany představovaly heterogenní a vzájemně se vylučující vrstvy skutečnosti. Přírodní vědy odkrývaly a manipulovaly determinovanou realitu hmoty, humanitní vědy zkoumaly svobodnou realitu ducha. Proti opakujícím se procesům přírody stály jedinečné příběhy...

RŮZNÍ HOSTÉ EDO / 15:00 Petr Tureček, Eliška Fulínová, Zuzana Kostićová, Václav Cílek, Václav Bělohradský, Roman Haluzík, Ondřej Sedláček a další na environmentální arše Petra Pokorného.


17. dubna
pondělí

LADISLAV MIKO, LIBOR AMBROZEK, RUT BÍZKOVÁ / 17:00, ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC, Pavelčákova 2 / 19


Děkujeme za podporu edo: