Exkurze: Přes lulečská hradiště na ekologickou pouť k bažině do Drnovic

13.04.2024

PAVEL KLVAČ, ELIÁŠ URBAN / OD 9:30 První částí výletu do krajiny Vyškovska bude vycházka s názvem "Po stopách lulečských hradišť", vedená Eliášem Urbanem. V rámci trasy dlouhé cca 3 kilometry (začátek v 10.30 hodin), si na úvod poslechneme stručnou historii dominanty širokého okolí – kostela sv. Martina na Liliové hoře nad Lulčí. Na témže kopci navštívíme archeologickou lokalitu se starobylými příkopy a valy z původního hradiště, osídleného od doby kamenné až do doby laténské. Hradiště, obkružující celý kopec, se svou rozlohou řadí mezi největší na Moravě. Následovat bude putování po lesních stezkách na kopec s místním názvem "Kolovratnice", kde se nachází pozůstatky dalšího hradiště, tentokrát z doby bronzové. Jde o sto let známou lokalitu, jejíž dataci se podařilo objasnit až výzkumem provedeným v roce 2021.

Od 12.30 do 14.00 – oběd v některé z restaurací při koupališti "U Libuše" v Lulči. Poté přejezd cca 10 min. do Drnovic. Odtud pěšky 1,5 km k místní bažině/mokřadu Žumpy.

Ve druhé části výletu navštívíme ekologickou pouť k drnovické bažině, kterou pořádá každé jaro již téměř čtvrt století místní spolek Drnka, založený a vedený zdejším sociologem Pavlem Klvačem. Drnka v létě roku 2000 provedla revitalizaci této ekologicky cenné lokality (je zde doloženo rozmnožování sedmi druhů obojživelníků), která léta sloužila místním jako skládka odpadu. Součástí kulturního programu přímo u bažiny bude výstava, recitace veršů, živá hudba, výklad o mytologii místa, to vše v uvolněné atmosféře u sklenky jihomoravského vína. Zájemci budou moci navštívit cca 500 m vzdálenou rozhlednu na kopci Chocholík.

Sraz v 9:30 parkoviště u Tržnice - autobus. Předpokládaný návrat do 18:00.

Čas na oběd - v restauraci nebo vlastní. Možné vstupné do některých objektů.

Na výlet je nutno se přihlásit na tomto odkazu.

V případě potíží s přihlášením kontaktujte prosím kolegyni na e-mailu jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.

Průvodce Pavel Klvač

Průvodce Eliáš Urban

Ve spolupráci se spolkem Drnka.