HOSTÉ EDO 2024

ELIÁŠ URBAN

Eliáš Urban dobrovolný spolupracovník archeologických institucí, který se intenzivně zabývá výzkumem pravěkých a raně středověkých hradišť a své výsledky pravidelně publikuje v odborné literatuře – např. Pravěk, Přehled výzkumů.