HOSTÉ EDO 2024
PAVEL KLVAČ

Pavel Klvač je od roku 2017 ředitelem vyškovské knihovny. 

Vystudoval sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2000-2014 byl odborným asistentem na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně, 2011-2014 výzkumný pracovník Mendelovy univerzity Brno. 

Účastnil se badatelských pobytů v rumunském Banátu, na Podkarpatské Rusi (Ukrajina) a na ostrově Sokotra (Jemen). 

Od roku 2007 je předsedou redakční rady časopisu Veronica. 

Narodil se a žije v Drnovicích, kde v roce 1999 založil a dodnes vede spolek Drnka, jehož cílem je ochrana přírody a oživování kulturního a společenského života obce a regionu. 

Je autorem a spoluautorem knih a sborníků, především s tématikou venkova a krajiny.