HOSTÉ EDO 2022

PAVEL KONEČNÝ

Pavel Konečný vystudoval filosofii, byl dramaturgem Divadla hudby v Olomouci a ředitelem územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu. 

Dlouhodobě se zajímá o uměleckou tvorbu autodidaktů, jejichž autentické výtvarné projevy sbírá. Jeho sbírka má v současnosti asi 500 artefaktů a stávají se exponáty mnoha ceněných výstav u nás i v zahraničí. Sám organizuje výstavy spontánních tvůrců, vydává ediční řadu Marginálie a publikuje v řadě periodik. 

Je členem pražského sdružení ABCD pro poznávání a prezentaci art brut a také mezinárodní organizace European Outsider Art Association. Ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc pořádá filmovou přehlídku ART BRUT FILM. 

V poslední době také dokumentuje výtvarného umění v Itálii a Chorvatsku. Je spoluautorem publikace "Atlas spontánního umění" a "Park Eden i kipovi Emilia Milana Grgurića".


VÝLET / 1. 10. 2022
Cesty Moravským podzimem