Chronodiverzita (v) antropocénu

19.04.2024

ELIŠKA FULÍNOVÁ / 15:30 Antropocén je zvláštní, vyšinutá doba (time out of joint). Ta vyšinutost, vykloubenost, se projevuje také jako překrývání, křížení a střetávání různých časů v době, kdy se svět mění závratnou rychlostí, a přitom jako by se nemohl hnout z místa. Budoucnost je otevřená a krajně nejistá, a zároveň jako by se už všechno důležité stalo. Antropocén v sobě zahrnuje mnohé, mnohdy konfliktní minulé a budoucí horizonty, narativy a různá tempa změn a kontinuity, a to jak přírodní, tak lidské. Do lidské historie se prolamuje hluboký geologický čas a obavy o planetární budoucnost, sociokulturní sféra přitom jako by pod tlustými vrstvami starých forem trpěla amnésií, neschopností tvořit nové, vlastní vzpomínky. Podívat se na současné dění optikou proměňující se časovosti a temporální dyschronie nám snad může pomoci nepodléhat pokušení zahrnovat všechno, co se děje, do rámce jednoho velkého vyprávění a třeba se i lépe orientovat v protichůdných vektorech různorodých změn

Kdo je Eliška Fulínová