Čas na nový disent aneb co jest činiti bláznu ve své vsi

19.04.2024

STANISLAV KOMÁREK / 14:00 Slovo disent je od dis-sedere, odsednouti si, rozumí se od majoritní společnosti. Prakticky všechny společnosti v dějinách nějaké disidentní kruhy měly, rozdíl je zejména v tom, že někdy to bylo více, jiny méně zapotřebí už k zajištění elementární lidské důstojnosti. Opět přichází doba, kdy bude obtížné některé bazální lidské rysy uchovat jinak než v malých, vzájemně se podporujících skupinkách, jak už to popsal Havel v "Moci bezmocných". Digitální okovy jsou měkčí a elastičtější než ocelové a vždy bude někdo přicházet s tím, že k našemu prospěchu nám vymění kousek svobody za kus jistoty a bezpečí. Až se potom pocit bezpečí skokově změní v pocit Bezpečnosti, bude pozdě. Emigrací jsem se kdysi vyhnul osudu disidentního kluka a vidím, že se v rámci dějinné spravedlnosti nevyhnu osudu disidentního dědka... Takový už je světa chod...

Kdo je Stanislav Komárek