HOSTÉ EDO 2024
STANISLAV KOMÁREK

Český biolog, filosof a spisovatel; autor svébytných esejů, básník a romanopisec, etolog, antropolog, historik biologie. 

Studoval entomologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po nástupu na Parazitologický ústav emigroval do Rakouska. Pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a v Zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Zabýval se etologickými a antropologickými koncepcemi (např. A. Portmann, J. v. Uexküll, K. Lorenz a O. Koenig). Zajímá se také o psychologii a psychoanalýzu, zejména vídeňskou tradici freudovskou a jungovskou. 

Po návratu do Prahy v roce 1990 nastoupil na Katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK, kterou založil Zdeněk Neubauer. 

Přednáší o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů a biologické estetice A. Portmanna. Také o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu, či mimikrách. 

Je skvělým esejistou (2006 cena Toma Stopparda) a autorem celé řady knih: "Dějiny biologického myšlení", "Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy", "Lidská přirozenost", "Spasení těla: moc, nemoc a psychosomatika", "Ptáci v Čechách 1360–1890 aneb tajemství rytíře von Sacher-Masocha", "Příroda a kultura: Svět jevů a svět interpretací", "Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie","Ochlupení bližní. Zvířata v kulturních kontextech", "Evropa na rozcestí". Napsal také beletristické romány "Opšlstisova nadace", "Černý domeček", "Mandaríni". Je autorem sbírky básní "Kartografie, Kaligrafie, Holografie", "Mé polopouště". Nedávno vyšly první dvě části jeho memoárů "Města a městečka". Aktuálně vyšla kniha: "Jungovské eseje z devadesátých let I., II." a dlouho očekávaný nový román "Jezovita Balbinus".

www.stanislav-komarek.cz