Bláznivá plavba EDO v Rajské zahradě

21.04.2024

RŮZNÍ HOSTÉ BESED / 14:00

Moderuje PETR POKORNÝ

Již tradiční a zatím velmi ceněné setkání účastníků a hostů EDO v Rajské zahradě Františka Skály. Co nás všechny na letošním EDO zaujalo, co potěšilo, inspirovalo, naučilo, udivilo, naštvalo, rozesmálo, … Rozvolněná diskuse a reflexe festivalového dění. Beseda z podstaty nejistá, s možnými překvapeními, svobodná, bez pódia oddělujícího hosty a přítomné diváky, bez přítomnosti videozáznamu.

Kdo je Petr Pokorný