HOSTÉ EDO 2024
PETR POKORNÝ

Petr Pokorný je biolog, kvartérní paleoekolog a environmentální archeolog. Zabývá se proměnami světa v nedávné geologické minulosti, zejména od poslední ledové doby po současnost. Nejvíce bádá v Čechách, občas v severní Africe, na Sibiři a vzácně i na Moravě. Výsledky publikoval v téměř dvou stovkách vědeckých prací. 

Věnuje se též popularizaci. Působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, které aktuálně řídí. 

Učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem, spoluautorem a editorem řady knih-například "Krajina a revoluce", "Bioarcheologie v ČR", "Něco překrásného se končí", "Neklidné časy", "Afrika zevnitř". Působí v redakčních radách popularizačních ("Vesmír") a vědeckých časopisů (např. "Preslia").