HOSTÉ EDO 2024

FRANTIŠEK SKÁLA

František Skála je český malíř, sochař, ilustrátor, hudebník, tanečník. Patřil k členům divadla Sklep. Je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví, člen tajné skupiny B.K.S. (Bude Konec Světa), komtur Řádu zelené berušky, člen několika hudebních těles (Malý Taneční Orchestr Universal Praha, Finský Barock, Tros Sketos, dechovka Provodovjané, Třaskavá směs). Nositel ceny Jindřicha Chalupeckého. Pro děti vytvořil komiksy "Velké Putování Vlase a Brady", "Skutečný příběh Cílky a Lídy", a další. Z jeho komiksu vznikla loutková inscenace v divadle Minor. Pro Sluňákov vytvořil návštěvníky obdivovanou Rajskou zahradu ve tvaru lodi, která je součástí drobné komponované krajiny a přírodní galerie Dům přírody Litovelského Pomoraví.