HOSTÉ EDO 2024
DAVID VODA

David Voda se narodil v Olomouci v roce 1976. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval dějiny umění. Od roku 2000 pracoval jako kurátor v Muzeu umění Olomouc, později v Divadle hudby Olomouc. V Muzeu umění se mj. podílel na vzniku stálé expozice Dům milovníka umění. Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století, která měla reprízu v Mezinárodním kulturním centru v Krakově. Od roku 2005 pracuje v rodinné firmě, která se zabývá průmyslovým galvanickým pokovením. 

Již od roku 1997 studuje, sbírá a vystavuje evropskou antroposofickou a teosofickou modernu a umění utopických křesťanských komunit. Mezi největší počiny náleží výstava a trojjazyčná kniha "Aenigma. Sto let antroposofického umění" (Muzeum umění Olomouc/Kunstmuseum Moritzburg, Halle/Saale, 2015). 

Rovněž inicioval a produkoval první české scénické uvedení opery terezínského skladatele Viktora Ullmanna "Pád Antikrista" (režie Jan Antonín Pitínský, premiéra Moravské divadlo Olomouc, reprízy Národní divadlo Praha a Goetheanum, Dornach). 

Od roku 2004 spolupracuje s dvouměsíčníkem Listy. Básně publikoval časopisecky i knižně. První sbírka "Sněhy a další" (Fra, 2010) byla nominována na Magnesii Literu. Druhá sbírka "Automat na plyšáky" (Fra) vyšla roku 2022. 

S Václavem Burianem založil edici Knihovna Listů, kde vydal (spolu s Milanem Blahynkou) edici dokumentů o smrti Konstantina Biebla "Bojím se jít domů, že uvidím na schodech kožené kabáty"

V roce 2011 jsem založil vlastní edici Rub. V roce 2016 inicioval a spoluzaložil mezinárodní básnickou Cenu Václava Buriana Olomouc. 

V roce 2022 otevřel Rub Gallery Olomouc.  


BESEDA / 19. 4. 2024
Hilma af Klint: Garden of Eden