14.-16. dubna 2023
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

besedy
tradiční víkend besed se zajímavými hosty


14. dubna
pátek

STANISLAV KOMÁREK / 14:00 Oheň je takový velmi zvláštní živel - na rozdíl od všech tří ostatních je po výtce dynamický, musí se neustále živit a ponechán sobě samému, vyhasne. Ať už v něm vidíme proces prudké oxidace, nebo jednu z klíčových mocností světa, je to neobyčejně bohatý zdroj metafor a archetypálních obrazů v našem jazyce, myšlení i...

ELIŠKA FULÍNOVÁ / 15:30 Doba antropocénu je doba otřesů dosavadních (zdánlivých) jistot, a v důsledku i doba úzkosti, která mnohé ze všech těch změn jímá. Co prožíváme, je dost možná kocovina: fascinace mocí vědotechniky vyústila v opojnou sebejistotu člověka jako pána tvorstva a víru, že svět i budoucnost dokáže mít pod kontrolou - a teď nastupuje...

ZUZANA KOSTIĆOVÁ / 17:00 Co se stane, když vzplane starý duchovní koncept a jako fénix se přerodí do nové podoby? A jak se naopak koncept nový odívá do hávu tradice a velebného civilizačního stáří? Velká náboženská proměna, jíž prochází současný globální Západ, je svědkem obou pohybů, které se proplétají a vzájemně doplňují. Jedním z významných...

RADAN HALUZÍK / 19:00 Možná to znáte z cest: ještě před pár lety v zapadlých vsích z bláta a kamení chodili staří v krojích a pásli se koně a oslíci a dnes tam rostou chaoticky jak houby po dešti tisíce pompézních vil "jak v Americe" a ulice plné fastfoodů a obchůdků s globálním zbožím křižují auta a motocykly....


15. dubna
sobota

PAVEL BARŠA / 10:00 Beseda o tom, jak a proč do veřejného prostoru a politiky vstoupil v posledních deseti patnácti letech hněv a zloba - populismus, kulturní války a pod.

ZUZANA KOSTIĆOVÁ / 13:00 Symbolika a mytologie současné západní kultury vnímá přírodu prizmatem dramatické binární opozice. Na jedné straně je tu pojetí přírody jako trpící, utlačované a drancované nelidskou mašinerií globalizace a kapitalismu. Na druhé straně je tu však myšlenka posvátné přírody, přírody jako zdroje (duchovní) energie, jako...

IVAN HORÁČEK / 14:30 Napětí mezi doménou duše (reálného bytí světa, na němž jsme takovým či onakým způsobem účastni) a doménou ducha (obrazy světa, jež nám zprostředkuje náš rozum) je setrvalým průvodcem osobního života každého z nás i kolotání civilisace, jež trajektorie našeho bytí fatálně vymezuje. Grandiosním pokusem o zmírnění dotyčného napětí...

ARTHUR F. SNIEGON / 16:00 Střední Afrika–od rovníkových lesů i savan Konga až po pásmo Sahelu v Čadu-je zemí, kde stále na mnoha místech příroda má své slovo. Význam a váha toho slova však postupně s postupující civilizací (ano, i ty nejtemnější rysy lidského jednání musíme takto nazývat) upadá a mizí. Procesy, které většinově u nás ve Střední...


16. dubna
neděle

ZDENĚK KONOPÁSEK / 10:00 Vysázet je možné plantáž, les nikoli. O jaké společenské pořádky usilujeme? Takové, které by měly blízko k plantáži, anebo k lesu? … Náš sdílený svět se typicky a zcela bezděčně uskutečňuje z mnoha různých stran najednou, prací mnoha rukou. Když ale do podoby tohoto světa chceme nějak cíleně zasáhnout, nějak ho změnit,...

PETR TUREČEK / 11:00 Většina zvířat hraje jen jedinou hru – alespoň když přijde na výběr partnera. Páv musí být co největší parádník. Pávice zase musí být co nejvybíravější, aby se nenechala obloudit pozérem, který za to nestojí. Gorilí samec musí umět rozbít hubu svým konkurentům. Gorilí samice se musí umět vloudit do přízně toho největšího...

JIŘÍ SÁDLO / 12:00 Když se o ní mluví, tak tohle často slýchám např. v prostředí urbanistů, ochranářů, krajinných architektů, místních správ, aktivistů, okrašlovacích spolků, lidí z tramvaje, lidí z hospod apod. Například se říká: Město je od cedule k ceduli (Olomouc až Olomouc), dál už je venkov. Město je zlé, příroda je hodná. Až ji...

Již tradiční a zatím velmi ceněné setkání účastníků a hostů EDO v Rajské zahradě Františka Skály. Co nás všechny na letošním EDO zaujalo, co potěšilo, inspirovalo, naučilo, udivilo, naštvalo, rozesmálo, … Rozvolněná diskuse a reflexe festivalového dění. Beseda z podstaty nejistá, s možnými překvapeními, svobodná, bez pódia oddělujícího hosty a...


17. dubna
pondělí


Děkujeme za podporu edo: