Tradice a transformace náboženských idejí: Koncept "energie" mezi vědou a spiritualitou ilustrovaný na díle Carlose Castanedy

23.05.2023

ZUZANA KOSTIĆOVÁ / 17:00 Co se stane, když vzplane starý duchovní koncept a jako fénix se přerodí do nové podoby? A jak se naopak koncept nový odívá do hávu tradice a velebného civilizačního stáří? Velká náboženská proměna, jíž prochází současný globální Západ, je svědkem obou pohybů, které se proplétají a vzájemně doplňují. Jedním z významných příkladů tohoto procesu je koncept (spirituální) energie, který stojí jednou nohou v současné vědě a druhou v hájemství filosofie a tradic západního esoterismu. Ukážeme si, jak se obojí kombinuje do zásadní spirituální ideje, která svědčí jak o tom, jak hluboce moderní věda ovlivnila náš duchovní život, tak o tom, jak obrovskou roli stále hrají staré duchovní koncepty a tradice. Průvodcem, hlavním motivem a následováníhodným i odstrašujícím příkladem nám v tom bude životní cesta a učení Carlose Castanedy.

Kdo je Zuzana Kostićová