Besedy 

sobota 8. října

PETR POKORNÝ / OD 10:00 V neodstranitelně složitém a prekérním světě nejspíše platí následující pozorování: Úporná snaha o eliminaci určitého rizika vede s vysokou pravděpodobností k nárůstu rizika jiného. Na začátku zazní několik příkladů z environmentální oblasti, kdy na tomto principu dochází k vyhánění čerta ďáblem. Podle toho, čeho se nejvíce...

FILIP JAROŠ / OD 13:00 Umíme v biologii chápat člověka jinak než zvíře? Dovedeme ve filosofii, která nechce být jen prodlouženou rukou naturalismu, myslet zvíře jinak než negativní obraz člověka? Vydejme se cestou, která nebude házet všechny zvířecí druhy do jednoho pytle, a která zároveň člověku přizná mimořádné postavení v dějinách evolučního...

ZUZANA KOSTIĆOVÁ / OD 14:00 V posledních letech silně převažuje představa, že společnost je rozdělená v zásadě na dvě hlavní skupiny, které si nemají moc co říci a jejichž obavy i cíle jsou dramaticky odlišné. Co ale jestli to není tak docela pravda? Co když prožíváme ve skutečnosti podobné hrůzy, podobné děsy i podobné naděje, jen symbolicky...

ELIŠKA FULÍNOVÁ / OD 15:00 Jakým způsobem člověk obývá a zabydluje svět? Nikoli jako on sám, ale ve společenství: jeho bytí je vždycky spolubytí, s druhými lidmi i dalšími bytostmi. Nejsme atomy, které by teprve v druhém plánu vstupovaly do vztahů, ale vstupujeme do světa, žijeme a existujeme jako podstatně relační bytosti, provázané s druhými a...

ZDENĚK KRATOCHVÍL / OD 16:00 Internet zatím patří ke zbytkům svobodného prostoru, dokonce dává příležitost i rozumným prezentacím, pokud se umíme přebrodit množstvím odpadků. Neseme následky toho, že místo řešení skutečných problémů jsme vytvářeli problémy zástupné, o které se lze hádat. Covid nás dost neprobudil, některé probudila agrese Ruska,...

ALICE KOUBOVÁ / OD 17:00 Psychoanalytik Donald Winnicott nabízí ve své teorii objektních vztahů koncepci ontogeneze a emočního zrání jedince existujícího nezrušitelně v mezilidských vztazích. Ukazuje, že tyto vztahy nejsou ideální (na idealitu totiž ani neaspirují), ale zároveň se mohou vyhnout tomu, aby byly traumatizující a disociační. Winnicott...

EQUINOX

08.10.2022

HABIMA FUCHS / OD 21:00 HODIN The nature of the universe, which holds the center still and moves all else around it, begins here as if from its turning-post.