besedy 

sobota 20. dubna

PAVEL BARŠA / 10:00 Beseda o tom, jak a proč do veřejného prostoru a politiky vstoupil v posledních deseti patnácti letech hněv a zloba - populismus, kulturní války a pod.

ZUZANA KOSTIĆOVÁ / 13:00 Symbolika a mytologie současné západní kultury vnímá přírodu prizmatem dramatické binární opozice. Na jedné straně je tu pojetí přírody jako trpící, utlačované a drancované nelidskou mašinerií globalizace a kapitalismu. Na druhé straně je tu však myšlenka posvátné přírody, přírody jako zdroje (duchovní) energie, jako...

IVAN HORÁČEK / 14:30 Napětí mezi doménou duše (reálného bytí světa, na němž jsme takovým či onakým způsobem účastni) a doménou ducha (obrazy světa, jež nám zprostředkuje náš rozum) je setrvalým průvodcem osobního života každého z nás i kolotání civilisace, jež trajektorie našeho bytí fatálně vymezuje. Grandiosním pokusem o zmírnění dotyčného napětí...

ARTHUR F. SNIEGON / 16:00 Střední Afrika–od rovníkových lesů i savan Konga až po pásmo Sahelu v Čadu-je zemí, kde stále na mnoha místech příroda má své slovo. Význam a váha toho slova však postupně s postupující civilizací (ano, i ty nejtemnější rysy lidského jednání musíme takto nazývat) upadá a mizí. Procesy, které většinově u nás ve Střední...