HOSTÉ EDO 2023
PAVEL BARŠA

Pavel Barša vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V osmdesátých letech byl zapojen do brněnské alternativní kultury (kapely Odvážní bobříci, Pro pocit jistoty). 

Po roce 1989 působil na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. 

V současnosti přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Jeho posledními knihami jsou "Cesty k emancipaci" (Academia, 2015) a "Román a dějiny" (Host, 2022) a "Mezi Davidovou a rudou hvězdou, židovské odpovědi na krizi liberální demokracie" (NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2023).