Václav Bělohradský: Když části jsou větší než celky - ekologický večer EDO 2023

28.03.2023

Srdečně vás zveme na druhý ekologický večer v rámci festivalu Ekologické dny Olomouc 2023. Vzácným hostem bude filozof a sociolog Václav Bělohradský, který představí svou nejnovější knihu Čas pléthokracie: Když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně.

Úterý 28. března, 17:00, Knihovna města Olomouce (nám. Republiky 1, Olomouc)

V podtitulu knihy Čas pléthokracie se říká "když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně". Komunikační a informační revoluce umožnila lidem propojovat se v různá kritická množství a být tak větší než celky, v jejichž rámci původně jednali: třeba studenti angažující se v protestech proti určitému pojetí výuky se mohou snadno s mnoha jinými protestujícími napříč celým světem a být tak větší než instituce, jíž jsou částí. Řeckým slovem pléthos (množství) označme jednotlivce, kteří se dokáží sami sjednotit "teď a tady" - mimo "permanentní struktury" - k dosažení cílů, které považují za "smysluplné". Politika založená na stranách a funkcionářích vymírá, ale její vymírání je vyvažováno stále rozsáhlejším využíváním nových možností kolektivního jednání, jako jsou crowdfunding, globální zelený aktivismus jako například hnutí Extinction Rebellion a jiná nadnárodní politická hnutí.

Pro Hegela byly světové dějiny arénou, kde spolu bojují pravdy a vítězná pravda vnáší do světa sjednocující hledisko, je "světovým duchem", který vytrhává naše životy z místních kronik a vhazuje je do "dějin světa", kde jsou osvíceny "vyšším hlediskem". Dnes ale se světový duch stále více podobá rytíři smutné postavy Quijotovi v sedle své kulhající kobyly.

Komunikační a informační revoluce vytváří nové prostory, v nichž se nejen vedou hybridní války, ale formují se v nich i nové arény jednání - kyberprostor, planetární prostor, trh se sekvencemi DNA. Objevují se tu partyzáni, kteří jednají nezávisle na moci funkcionářů starých celků, inspiruje je "preventivní neposlušnost" k systémům, které smrtelně ohrožují "zeleň světa" - pozemské prostory rození a umírání.

Musíme si neustále připomínat sylogismus trávy: "tráva umírá, lidé umírají, lidé jsou tráva" Gregory Batesona. Přišel čas osvobodit přírodu ze zajetí v plánech korporací, které se smrtelností trávy nepočítají. A tedy ani s lidmi ne.

Přidejte se k facebookové události ať vám nic neunikne.

Ekologický večer pořádají:
- Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
- Knihovna města Olomouce

www.slunakov.cz
www.kmol.cz 

Tato akce se koná v rámci projektu EDO 21 - 23. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.