Sakralizace přírody v alternativní spiritualitě a populární kultuře

20.04.2024

ZUZANA KOSTIĆOVÁ / 13:00 Symbolika a mytologie současné západní kultury vnímá přírodu prizmatem dramatické binární opozice. Na jedné straně je tu pojetí přírody jako trpící, utlačované a drancované nelidskou mašinerií globalizace a kapitalismu. Na druhé straně je tu však myšlenka posvátné přírody, přírody jako zdroje (duchovní) energie, jako poutního místa, jako místa, kde se člověk dotýká kořenů reality i jádra své vlastní duše. Přednáška se bude soustředit především na tuto druhou polohu – a na příkladu ságy Hvězdných válek i filmu Avatar ukáže, jak se propisuje do nesmírně vlivných děl populární kultury.

Kdo je Zuzana Kostićová