Pábitelé, architekti a muzea v přírodě

22.05.2023

PAVEL KONEČNÝ / OD 8:00 Putování do Zlína a krajinou okolo něj. Za tvůrci navštívenými inspirací (Václav Žák, Natalie Schmidtová, Marek Jan Štěpán, Jan Šimek). Nejprve návštěva Galerie Václava Chada a dalších naivních tvůrců ve Zlíně s komentovanou prohlídkou výstavy naivního malíře "Václav Žák / Pábitel". Filmoví diváci jej mohou znát z povídkového snímku Perličky na dně, kde hrál sám sebe. Individuální prohlídka Zlína s obědem vlastním nebo v restauraci. Poté v Malenovicích, v objektu hájenky před místním hradem, prohlídka expozice "Dřevo, proutí, sláma", představující domácké zpracování nejdostupnějších přírodních materiálů jako významné součásti tradiční lidové kultury. Malenovický hrad je jednou z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu. Přejezd do Sazovic ke kostelu sv. Václava a jeho prohlídka s hudební improvizací varhaníka Petra Planého. Architektonicky vysoce ceněnou duchovní stavbu navrhl architekt Marek Jan Štěpán. Na závěr čeká účastníky výletu Muzeum v přírodě Rymice.

Sraz v 8:00 parkoviště u Tržnice - autobus. Předpokládaný návrat do 18:00.

Čas na oběd - v restauraci nebo vlastní. Možné vstupné do některých objektů.

Na výlet je nutno se přihlásit na tomto odkazu

V případě potíží s přihlášením kontaktujte prosím kolegyni na e-mailu jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.

Průvodce Pavel Konečný