Morava: divoká vodní pokladnice Hané

28.04.2024

OLGA ŽERNÍČKOVÁ, JAN KOUTNÝ / 28. dubna / 9:30 - 13:00

Litovelské Pomoraví, jak ho neznáte.

Sraz v 9:30 u Lovecké chaty v Horce nad Moravou.

Trasa pěšky: asi 8 km. Obtížnějším terénem, nutné dobré oblečení a boty. V případě pěkného počasí je na programu i brouzdání řekou.

Málokdo zná v Litovelském Pomoraví pohyb v těsné blízkosti řeky, turistické trasy vedou většinou jinudy. Tentokrát ale výlet nabídne lidem nejdivočejší říční pasáže v národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy, projde kolem několika dalších významných chráněných území a ukáže největší naši akci v krajině, zaměřenou na osvobození řeky z pout, které ji nasadil člověk. Jeden z nejdelších (4,5 km) souvisle kamenným záhozem opevněných úseků řeky v celé CHKO byl v současnosti navrácen do podoby přirozeného říčního toku. Kameny byly přemístěny a použity pro tvorbu ostrůvků, výhonů a dnových pasů. Byla podpořena boční eroze, což rozpohybuje řeku do stran a dá jí zcela nový život. Jednoduché a levné řešení podporující uchování vody v suchem stéle více poznamenané krajině.

Henry David Thoreau tvrdil: "Obce nespasí jeho počestní občané o nic víc než lesy a bažiny, které je oklopují". Město Olomouc má to štěstí, že jej na jihu i severu zdobí rozsáhlé porosty lužních lesů. Vypravíme se na sever od města a zjistíme, jak vzácným územím je CHKO Litovelské Pomoraví z hlediska hospodaření s vodou. Území je zdrojnicí kvalitní pitné vody, mokřad vydává okolní krajině čím dál tím víc potřebnější vláhu, chrání lidi před rychlou povodní, slouží k rekreaci a každý, kdo občas putoval kolem Moravy ví, jak krásná je to řeka. Přijďte se přesvědčit.

Pro předem přihlášené na https://bit.ly/morava_edo nebo e-mailu jiri.popelka@slunakov.cz