Kopie z O krizi vědy

16.06.2022

DAVID STORCH / od 19:30 hodin Už přes sto let se říká, že věda je v krizi. Ve skutečnosti tu byla celá řada různých krizí, přičemž některé byly překonány a u dalších se ukázalo, že šlo spíš o krizi něčeho jiného než vědy. Přesto dnes věda v určité krizi je, jak se pokusím ilustrovat několika příklady z vlastního oboru, tedy ekologie. Jak už to u krizí bývá, tato krize vzešla ze samých dobrých věcí, kterých si na vědě považujeme, přitom ale zásadně ovlivňuje budoucí důvěryhodnost celého systému.

David Storch

Biolog, působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Je profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Je spoluautorem knih "Jak se dělá evoluce", "Úvod do současné ekologie" a "Biologie krajiny - biotopy české republiky", a editorem knihy "Scaling Biodiversity", vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. Je editorem časopisů "Ecology Letters", "Global Ecology and Biogeography" a členem redakčních rad časopisů "Vesmír" a "Fórum ochrany přírody". Občas píše do novin a vystupuje v médiích.