ekologické dny olomouc

neblázni a podívej se:
záznamy z besed 34. ročníku edo

34. ročník největšího environmentálního festivalu v ČR. Pestrý program naplněný besedami, výlety, výstavami, aktivitami pro rodiny, workshopy a Edojarmarkem.
Pořádá Sluňákov – centrum ekologických aktivit v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad  Moravou.


téma 2024
Blázen jsem ve své vsi
BIO/DIVERZITA přístupů ke světu, přírodě, krajině a společnosti

Výjimečné situace, okraje, periferie, meziprostory, blázni, pábitelé, proroci, vizionáři a důležitá témata za lidským horizontem, s jeho důrazem na růst, techniku, účelnost, měřitelnost, hodnotící kritéria a ovladatelnost.

"Blázen jsem ve své vsi", posteskl si svého času Bohuslav Reynek, jedna z výjimečných osobností české nonkonformní scény druhé poloviny 20. století. Podobných bláznů, proroků či vizionářů se s postupující homogenizací moderní společnosti najde pomálu, jejich vliv a význam, doceňovaný často zpětně, však někdy bývá enormní. Více

Připadá mi to jako společná porada o našem světě. 

Prohlásil ZDENĚK NEUBAUER při jedné ze svých návštěv na besedách Ekologických dnů v Olomouci. 

EDO nejsou zelené, ale pestré. EDO nenabízí odpovědi, ale otázky. EDO udržují téma přírody, krajiny a člověka ve veřejném prostoru. EDO nejsou prostorem pro environmentální manipulaci, dávají prostor i názorům, které k environmentálnímu vnímání světa nepatří.  V diskusi doufají v kvalitnější možnost porozumění složitosti vztahu člověka a přírody. EDO podporují utváření občanské demokratické společnosti.

Ekologické dny Olomouc 2024

aktuality

Nestihli jste nějakou z besed? Nebo se naopak chcete k některé vrátit?

David Storch se velmi omlouvá za neúčast na sobotní besedě. Ta je tedy zrušena a nahrazena besedou Pavla Barši - Věk resentimentu. Beseda o tom, jak a proč do veřejného prostoru a politiky vstoupil v posledních deseti patnácti letech hněv a zloba - populismus, kulturní války a pod.

BARTOLOMEO PAMPALONI / 18. dubna / 18:00 / Mozartův sál Arcidiecézního muzea Olomouc


Děkujeme za podporu edo: