ekologické dny olomouc 2023 
požár / tradice a transformace v proměnách společnosti a přírody

13. – 29. 4. 2023 Horka nad Moravou

33. ročník největšího environmentálního festivalu v ČR. Pestrý program naplněný besedami, výlety, výstavami, aktivitami pro rodiny, workshopy a Edojarmarkem.
Pořádá Sluňákov – centrum ekologických aktivit v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou.

edojarmark

Slavnost pobývání na Zemi. Koncerty, divadlo, tradiční řemesla, hravá zastavení pro rodiče s dětmi, informace o životním prostředí, bohaté občerstevní.

besedy

Nejznámější představitelé našeho společenského života se vyjadřují k ekologickým problémům, uvádějí je v kontextech, sociálních dopadech a ekosystémové složitosti. Diskutují také mezi sebou.

výlety

Putování krajinou. Komentované výlety a vycházky na zajímavé a významné lokality České republiky (přírodně i architektonicky) se skvělými průvodci.

doprovodný program

Výstavy, workshopy a aktivity pro rodiny. Spolupráce   s dalšími organizacemi nejen v Olomouci.


edo 2023

Příroda si zpravidla s požárem poradí, od pradávna je tento živel součástí jejího tvoření. V ohni dochází k proměnám povahy věcí. Lidé mají z požáru strach. Snad i proto, že současné požáry stále více hoří lidským přičiněním, jsou odrazem našeho zacházení se světem. 

Z pohledu ekologické krize je nejhorší, když vyhoří náš zájem o přírodu a dění ve světě, o snahu přírodě porozumět a být jí blíž. 

Civilizační problémy se poslední dobou rozšiřují. Sotva některý problém částečně uhasíme, už je tu jiný a za obzorem plápolají další. 

Máme úzkost a zesilující pocit, že musíme něco zásadního změnit, ve společnosti, v krajině, která je naším domovem, ale jak? Podoby lidských snah se neobrátit v prach.


Připadá mi to jako společná porada o našem světě. 

Prohlásil ZDENĚK NEUBAUER při jedné ze svých návštěv na besedách Ekologických dnů v Olomouci. 

EDO nejsou zelené, ale pestré. EDO nenabízí odpovědi, ale otázky. EDO udržují téma přírody, krajiny a člověka ve veřejném prostoru. EDO nejsou prostorem pro environmentální manipulaci, dávají prostor i názorům, které k environmentálnímu vnímání světa nepatří.  V diskusi doufají v kvalitnější možnost porozumění složitosti vztahu člověka a přírody. EDO podporují utváření občanské demokratické společnosti.

Ekologické dny Olomouc 2023

aktuality

Nestihli jste nějakou z besed? Nebo se naopak chcete k některé vrátit?

Stream besed

16.04.2023

pokud vám čas nedovolí být na besedách osobně, ale rádi byste si hosty poslechli a třeba se i zeptali, stačí se připojit na níže uvedené odkazy.

ve čtvrtek 13. dubna na Sluňákově slavnostně zahájíme již 33. ročník festivalu Ekologické dny Olomouc 2023. Program zahájení je více než pestrý.


Děkujeme za podporu edo: