Ekologické dny Olomouc 2022 / bubli*fuck

16. 9. – 9. 10. 2022 Horka nad Moravou

Milí návštěvníci, stránky stále připravujeme, proto některé odkazy nejsou dosud aktivní. Děkujeme za trpělivost.

32. ročník největšího environmentálního festivalu v ČR.
Pestrý program naplněný besedami, výlety, výstavami, aktivitami pro rodiny, workshopy a Edojarmarkem 

EDOJARMARK

Slavnost pobývání na Zemi. Koncerty, divadlo, tradiční řemesla, hravá zastavení pro rodiče s dětmi, informace o životním prostředí, bohaté občerstevní.

BESEDY

Nejznámější představitelé našeho společenského života se vyjadřují k ekologickým problémům, uvádějí je v kontextech, sociálních dopadech a ekosystémové složitosti. Diskutují také mezi sebou.

VÝLETY

Putování krajinou. Komentované výlety a vycházky na zajímavé a významné lokality České republiky (přírodně i architektonicky) se skvělými průvodci.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Výstavy, workshopy a aktivity pro rodiny. Spolupráce   s dalšími organizacemi nejen v Olomouci.

Připadá mi to jako společná porada o našem světě. 

Prohlásil ZDENĚK NEUBAUER při jedné ze svých návštěv na besedách Ekologických dnů v Olomouci. 

EDO nejsou zelené, ale pestré. EDO nenabízí odpovědi, ale otázky. EDO udržují téma přírody, krajiny a člověka ve veřejném prostoru. EDO nejsou prostorem pro environmentální manipulaci, dávají prostor i názorům, které k environmentálnímu vnímání světa nepatří.  V diskusi doufají v kvalitnější možnost porozumění složitosti vztahu člověka a přírody. EDO podporují utváření občanské demokratické společnosti.

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2022
VÝBĚR Z PROGRAMU

Edojarmark

24.09.2022

SLUŇÁKOV / OD 9:00 Společná oslava Života.

STANISLAV HAUSVATER, MILOŠ DOLEŽAL / OD 8:00 Bohuslav Reynek (1892 až 1971) byl český básník, grafik a překladatel. Dopoledne navštívíme zámek Petrkov na Havlíčkobrodsku, který byl úzce spojen s jeho životem i uměleckou tvorbou. Shlédneme o tom úplně nový film, projdeme zákoutí zahrady a možná i nějakou právě probíhající výstavu. Po přesunu na oběd...

IS CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ - ŠARGOUN / OD 9:00 "Noha je umělecký výtvor složený z 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů" prohlásil kdysi Leonardo da Vinci.

MARTIN GOLEC, MAREK NOVÁK / OD 8:00 Prohlídka archeologické expozice Muzea Blanenska a po obědě jeskyně Býčí skála s aspektem na její historii a prehistorii. Návštěvníkům bude jeskyně představena jako přírodní a kulturní produkt v retrospektivě 15 tisíc roků. Zřejmě spatří i rekonstrukci největšího předmětu, jaký známe z pravěku České...


BUDEME RÁDI, POKUD PODPOŘÍTE FESTIVAL EDO