ekologické dny olomouc 2023 
požár / tradice a transformace v proměnách společnosti a přírody

13. – 29. 4. 2023 Horka nad Moravou

33. ročník největšího environmentálního festivalu v ČR.
Pestrý program naplněný besedami, výlety, výstavami, aktivitami pro rodiny, workshopy a Edojarmarkem.
Pořádá Sluňákov – centrum ekologických aktivit v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou.

EDOJARMARK

Slavnost pobývání na Zemi. Koncerty, divadlo, tradiční řemesla, hravá zastavení pro rodiče s dětmi, informace o životním prostředí, bohaté občerstevní.

BESEDY

Nejznámější představitelé našeho společenského života se vyjadřují k ekologickým problémům, uvádějí je v kontextech, sociálních dopadech a ekosystémové složitosti. Diskutují také mezi sebou.

VÝLETY

Putování krajinou. Komentované výlety a vycházky na zajímavé a významné lokality České republiky (přírodně i architektonicky) se skvělými průvodci.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Výstavy, workshopy a aktivity pro rodiny. Spolupráce   s dalšími organizacemi nejen v Olomouci.


POŽÁR

EDO 2023

Příroda si zpravidla s požárem poradí, od pradávna je tento živel součástí jejího tvoření. V ohni dochází k proměnám povahy věcí. Lidé mají z požáru strach. Snad i proto, že současné požáry stále více hoří lidským přičiněním, jsou odrazem našeho zacházení se světem. 

Z pohledu ekologické krize je nejhorší, když vyhoří náš zájem o přírodu a dění ve světě, o snahu přírodě porozumět a být jí blíž. 

Civilizační problémy se poslední dobou rozšiřují. Sotva některý problém částečně uhasíme, už je tu jiný a za obzorem plápolají další. 

Máme úzkost a zesilující pocit, že musíme něco zásadního změnit, ve společnosti, v krajině, která je naším domovem, ale jak? Podoby lidských snah se neobrátit v prach.


Připadá mi to jako společná porada o našem světě. 

Prohlásil ZDENĚK NEUBAUER při jedné ze svých návštěv na besedách Ekologických dnů v Olomouci. 

EDO nejsou zelené, ale pestré. EDO nenabízí odpovědi, ale otázky. EDO udržují téma přírody, krajiny a člověka ve veřejném prostoru. EDO nejsou prostorem pro environmentální manipulaci, dávají prostor i názorům, které k environmentálnímu vnímání světa nepatří.  V diskusi doufají v kvalitnější možnost porozumění složitosti vztahu člověka a přírody. EDO podporují utváření občanské demokratické společnosti.

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2023
AKTUALITY

Milí příznivci Ekologických dnů Olomouc, konečně vám můžeme představit kompletní program festivalu. Opět je z čeho vybírat.

Zima má zatím k té opravdové, ladovské docela daleko. Na Sluňákově, se ale nenecháme odradit a půjdeme zimě naproti a třeba ji tím i přivoláme. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče, ať si s námi užijí den plný zimních radovánek.


Děkujeme za podporu EDO!