Kam kráčí sloni Střední Afriky a jejich pytláci?

20.04.2024

ARTHUR F. SNIEGON / 16:00 Střední Afrika–od rovníkových lesů i savan Konga až po pásmo Sahelu v Čadu-je zemí, kde stále na mnoha místech příroda má své slovo. Význam a váha toho slova však postupně s postupující civilizací (ano, i ty nejtemnější rysy lidského jednání musíme takto nazývat) upadá a mizí. Procesy, které většinově u nás ve Střední Evropě již proběhly před tisíci až desítkami let a my, dědicové takto získané civilizace se na ně po (mnoha)generačním zpoždění díváme zhusta s odsudkem a děsem, se ve Střední Africe dějí dnes a denně a průměrného afrického našince nijak nevyvedou z míry. Řeč bude o pytláctví slonů pro slonovinu, o lovu celé škály zvířat na tzv. bushmeat, o legálním a ilegálním obchodu s těmito komoditami, o jevech, které tyto procesy umožňují, o konfliktu mezi lidmi a divokou přírodou a mnoha dalších osobních zkušenostech z terénu. Zastavíme se u otázek, co s tím, jaká je role Čechů (a jim podobných) v ochraně přírody Střední Afriky, a aniž by autor přinesl vyčerpávající plejádu odpovědí či možností, podtrhne alespoň to, co považuje za nejdůležitější příští kroky (lokální i globální), pokud se shodneme na tom, že divočina nebo alespoň příroda Střední Afriky by měla být zachována.

Kdo je Arthur F. Sniegon