Eva Janíčková: Krajina do mě vrytá

23.05.2023

GALERIE VELRYBA, PRAHA / 16. 5. - 21. 6.

Kurátor: Igor Hlavinka

Les a řeka, pastely a uhlokresby. Eva Jeníčková ,,Někdo ve mně pořád kreslí a maluje. Dýchá barvami, vede linku, roztírá prach. V nejtemnější rokli hledá světlinu. Není den, není noc. Jsou obrazy. Je krajina do mě vyrytá...všechny moje kresby jsou vlastně modlitbou."

Eva Jeníčková (roz. Kucharičová) se narodila v Jindřichově Hradci, v současnosti žije a tvoří v Třebíči na Vysočině. Věnuje se krajině. Studovala grafiku na SUŠG v Jihlavě a jednooborovou výtvarnou výchovu na UP v Olomouci. 

Igor Hlavinka je akademický malíř. Absolvoval obor malířství na AVU v Praze, ale kromě malby se zabývá i sochařstvím a fotografií. Inspiruje se přírodou i uměním všech dob, pravěkem a uměním přírodních kultur počínaje a současným abstraktním uměním konče. Zvláště jej zajímá staroegyptská, buddhistická a románská plastika, tušová malba a kaligrafie Dálného východu, středověké a renesanční umění, malířství romantismu a symbolismu. Ve své tvorbě se inspiruje přírodními strukturami a energiemi, ale i znaky písma a symboly starověkých kultur (cykly Krutihlavy, Znaky, Chaos a řád, Strašná souměrnost, Okolo středu). Účastnil se symposií nadace Hermit v klášteře Plasy v 90. letech, kde vytvářel hliněné modely fantaskních biomorfních staveb. V roce 1997 tam inicioval a spoluorganizoval umělecké symposium "O Počátku". Několik let se zabýval i restaurováním, navrhováním i realizací zahrad. Od 2003 modeloval z hlíny imaginární hlavy. Od roku 2007 se věnuje převážně malbě krajiny, jak imaginární, tak konkrétní. Obraz krajiny je pro něj reflexí nálad duše. Snaží se co nejjednoduššími malířskými prostředky, minimalistickou a zároveň poetickou formou evokovat svůj zážitek hor, jejich stálost a mohutnost v kontrastu ke stálým proměnám světla v prostoru plném mraků a mlhy. Od 1996 členem S. V. U. Mánes, žije a pracuje v Praze.