HOSTÉ EDO 2024
JIŘÍ SÁDLO

Jiří Sádlo je krajinný biolog. 

V dávných časech získal doktorát na přf.UK. 

 Pracuje v oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích. 

Zabývá se hraničními tématy, která spojují humanitní a přírodovědnou sféru. Jde zejména o sociologii rostlin, biologické invaze, nepřírodní biotopy či starou i moderní historii krajiny, včetně praktických aplikací do krajinné architektury, urbanismu či ochrany přírody. 

Publikuje v široké škále textů odborných, popularizačních i beletristických, z části i pomocí umělecké tvorby. 

Z poslední doby je kniha "Skutečná tvář květin" (Kodudek, 2023), jejíž texty ilustrují obrazy prostějovské rodačky Kateřiny Piňosové.