HOSTÉ EDO 2024
IVAN HORÁČEK

Profesor zoologie na Přírodovědecké fakultě UK. Je přírodovědec zabývající se různými aspekty biologie obratlovců, zejména netopýrů, historií společenstev, vývojem přírody v nejmladší geologické minulosti a filosofickými přesahy souvisejících témat. 

Je členem Skupiny českých a slovenských surrealistů, redakční rady revue Analogon, Vesmíru a několika dalších periodik, tu i cizozemských.