HOSTÉ EDO 2024
DAVID STORCH

David Storch je biolog, působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. 

Je profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. 

Je spoluautorem knih "Jak se dělá evoluce", "Úvod do současné ekologie" a "Biologie krajiny - biotopy české republiky", a editorem knihy "Scaling Biodiversity", vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. 

Je editorem časopisů "Ecology Letters", "Global Ecology and Biogeography" a členem redakčních rad časopisů "Vesmír" a "Fórum ochrany přírody". Občas píše do novin a vystupuje v médiích.