besedy 

sobota 15. dubna

PETR TUREČEK / 10:00 Množství lesa, které ročně podlehne na západě Spojených států požárům, roste v čase exponenciálně. Stejná funkce dokáže popsat i šíření viru během pandemických vln a úspěšné tažení kresleného vtipu internetem. Pokud se každý pobavený uživatel rozhodne přeposlat obrázek dvěma přátelům, kteří jej ještě neviděli, exponenciála (1,...

DAVID STORCH / 13:00 Otázku, kdy skutečně začal antropocén, tedy období, kdy je vliv člověka je celoplanetární, nelze jednoznačně odpovědět. Antropocén není homogenní období a vliv člověka na planetu se sám výrazně proměňuje. Lze rozlišit tři různé fáze antropocénu. Nedávno jsme vstoupili do zatím poslední fáze, která se projevuje netriviálními...

PETR POKORNÝ / 16:00 Od chvíle, kdy na Zemi dramaticky ubylo mamutů a dalších členů pleistocenní těžké party, stal se oheň hlavním býložravcem. Zároveň si ho ochočili lidé a začali ho tvořivě využívat k nejrůznějším účelům. Mimo jiné k rozbíjení všeobecné nadvlády málo produktivních lesů a křovin, které od nástupu současného interglaciálu začaly...

ALICE KOUBOVÁ / 20:00 Teorie objektních vztahů je primárně psychoanalytickou teorií, která však "obsahuje rudimentární politickou teorii subjektu" a to především pro svůj inspirativní výklad ontogeneze lidského života ve vztahovém prostředí, které není omezeno na soukromé rodinné vztahy, ani na časové období dětství. Skrze výklad toho, jak důležité...