Besedy 

neděle 9. října

VÁCLAV CÍLEK / 10:00 V teplejším světě se odpaří a spadne víc vody, povodně budou větší a častější. Srážky však budou rovněž nerovnoměrné a často přívalové. Krajina velkých polí a degradovaných půd je náchylná k situaci chronického sucha. Menší a střední toky mohou začít každých pár let a možná i každý rok vysychat. Základem krajiny, která zadržuje...

ONDŘEJ SEDLÁČEK / 12:30 Oheň je přirozenou součástí vývoje a fungování mnoha původních ekosystémů. Recentní paleoekologické studie dokazují, že v minulých tisíciletích ve střední Evropě hořelo poměrně často. Požáry tak významně ovlivňovaly podobu řady biotopů, udržovaly bezlesí a byly běžnou součástí lesní dynamiky. V průběhu posledních staletí...

PAVEL BARŠA / 13:45 Devatenácté a dvacáté století vidělo svět prizmatem dichotomií, jejichž strany představovaly heterogenní a vzájemně se vylučující vrstvy skutečnosti. Přírodní vědy odkrývaly a manipulovaly determinovanou realitu hmoty, humanitní vědy zkoumaly svobodnou realitu ducha. Proti opakujícím se procesům přírody stály jedinečné příběhy...

RŮZNÍ HOSTÉ EDO / 15:00 Petr Tureček, Eliška Fulínová, Zuzana Kostićová, Václav Cílek, Václav Bělohradský, Roman Haluzík, Ondřej Sedláček a další na environmentální arše Petra Pokorného.