HOSTÉ EDO 2024
BARBORA KINKALOVÁ

Barbora Kinkalová (nar. v Praze) vystudovala filmovou produkci na FAMU. Pracovala jako výkonná producentka na českých filmech (Český lev za Nejlepší film roku 2008 – Karamazovi). 

V Národním filmovém archivu vedla oddělení produkce. 

V roce 2018 vytvořila s přáteli film Happy Farmers o ekofarmě u buddhistického kláštera Plum Village ve Francii. Tato zkušenost jí nasměrovala k tvůrčí práci režisérky ekologických videí pro Asociaci AMPI, nebo Nadaci pro půdu (happyfilm.cz). 

Ve spolku Potulná univerzita přírody – Pilgrim realizuje své poutnické spády (potulnauniverzita.cz). Spolupracuje rovněž s Janem a Matyášem Trnkovými (interaktivní výstava Zahrada 2), věnuje se fundraisingu systémové proměny vzdělávání v projektu Eduzměna a je součástí kolektivu časopisu o současném buddhismu a spiritualitě Svět dharmy (svetdharmy.cz).


WORKSHOP / 20. 4. 2024
Probuzení do přírody