HOSTÉ EDO 2024
ZDENĚK KONOPÁSEK

Zdeněk Konopásek je sociolog a bubeník. 

Ctitel Bruno Latoura a volné improvizace. 

V Centru pro teoretická studia UK/AV ČR se věnuje sociologii vědy, zejména tzv. teorii aktérů-sítí (actor-network theory). Dlouhodobě prozkoumává především zapeklité a nejednoznačné vztahy mezi "vědeckým" a "politickým", příp. jinak "ne/mimo-vědeckým". 

Založil a dlouho vedl časopis pro kvalitativní výzkum v sociálních vědách Biograf. 

V posledních letech publikoval o pojmu antropocén (In: Pokorný & Storch, eds.: Antropocén, Academia 2020) nebo o pravdě náboženských zjevení (HAU: Journal for Ethnographic Theory, 2022). 

Na stránkách časopisu Sociální Studia (2023, online first) se s Pavlem Baršou přel o Latourovi a o tom, jak politická orientace souvisí s akademickým stanoviskem. 

Spolu s Janem Maršálkem a Lukášem Hadwigerem-Zámečníkem uveřejnil v Československém časopise pro fyziku (2022-2023) šestidílný cyklus článků o vědních studiích, se zvláštním důrazem na sociologii fyziky.