HOSTÉ EDO 2023

TEREZA MATĚJČKOVÁ

Tereza Matějčková je filosofka působící na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Vystudovala obor Humanities and Social Sciences na Anglo-American University in Prague a filosofii a religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala tříměsíční stáž pod vedením prof. Klause Viewega na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně. Vstupuje stále častěji do veřejného prostoru a spolupracuje s českými médii, je členkou redakční rady Filosofického časopisu, spolupracovala s nakladatelstvím ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ. Věnuje se také recenzování knih a filmů a také překladatelství z němčiny a angličtiny. Publikuje eseje v týdeníku Echo24, kde se věnuje především kultuře. Je autorkou knih "Hegelova fenomenologie světa" (2018), pozornost vzbudila i knihou "Kdo tu mluvil o vítězství? Osm cvičení ve filosofické rezignaci" (2022). Zajímá se vedle jiného o období německého idealismu a o postavení náboženství v sekularizované společnosti.