Výstava studentských fotografií

09.02.2024

KATEDRA INTERMÉDIÍ, FAKULTA UMĚNÍ, OSTRAVSKÁ UNIVERZITA / 10.4.-24.5.

Ostravská univerzita, Podlahova 3, 709 00 Ostrava

Choď a foť

Studenti Ateliéru tvůrčí fotografie FU OU

Kurátoři: Lukáš Bártl, Michal Kalhous, Imrich Veber a studenti ateliéru

Výstava bude kolektivním dílem studentů fotografie Fakulty umění Ostravské univerzity, kteří ve své tvorbě reflektují téma životního prostředí, krajiny, či vztahu krajiny a člověka. Půjde o projekt, jenž bude organicky vznikat v průběhu jara tohoto roku a jeho konečnou formu lze jen stěží předvídat. Přes ukotvení většiny umělců v médiu fotografie, pracují mnozí studenti s videem, zvukem, nebo instalací.

Ateliér tvůrčí fotografie při FU OU vznikl před dvanácti lety dík aktivitě fotografa a současného děkana fakulty Michala Kalhouse. Jako asistenti zde působí intermediální umělec Imrich Veber a historik umění a kurátor Lukáš Bártl. Ateliér je součástí katedry intermédií a přesahy do jiných médií jsou tedy běžnou praxí. Stejně tak není úzce vymezen prostor umění. V rámci ateliéru je jeho chápání pojímáno šířeji, jako záležitost nejen tvůrčí, ale také mravní. Tvorba umění je zde pojímána jako možnost dělat svět lepším místem pro život nás všech.

https://fu.osu.cz/