VYHYNEME? aneb JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDOU LIDÉ PLODIT DĚTI? - ekologický večer EDO 2023

11.10.2023

JAROSLAV PETR, středa 11. října od 17 hodin

Plodnost klesá. Nejen u obyvatel této planety, ale dokonce i u živočichů žijících ve volné přírodě. Vyhyneme? Jaké jsou příčiny? Nakolik se na tom podílí znečištění životního prostředí tzv. endokrinními disruptory? A co proti tomu můžeme dělat?

Jaroslav Petr vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se zabývá biologií reprodukce. Je profesorem na České zemědělské univerzitě v Praze, kde vyučuje biotechnologie a bioetiku. Biotechnologie vyučuje také na přírodovědeckých fakultách Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity. Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy. Píše populárně vědecké knihy (např. Desatero smyslů), spolupracuje např. s Českým rozhlasem, Lidovými novinami, Hospodářskými novinami nebo časopisem Vesmír.

Beseda se uskuteční v Pevnosti poznání v Olomouci, Laudonově sále.

Tato akce se koná v rámci projektu EDO 21 - 23. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.