TŘEBOŇSKO POZEMSKÉ ANEB RYBNÍKY – KLENOTY, CO UŽ SE NETŘPYTÍ

12.10.2023

Sluňákov / 12. října - 8. listopadu / 10:00 - 15:00

Výstava upozorňuje na jeden z palčivých problémů dneška.

Navazuje na probíhající výstavu "Třeboňsko nebeské", která zobrazuje nádheru třeboňských rybníků z leteckého pohledu, kdy sinice a kupky hnoje nejsou vidět.

Stav našich rybníků, a to i těch chráněných, je většinou dosti smutný. Kalná, zelená, leckdy i páchnoucí voda znemožňuje jejich rekreační využití i přežití řady donedávna běžných rostlin i živočichů.

Příroda dnešní rybniční krajiny Třeboňska je pouhým odleskem své zašlé slávy. Výstava se věnuje intenzifikaci rybničního hospodaření a reakci organismů na tyto změny v posledních několika desetiletích.

Autory jsou vědci, kteří problematiku stojatých vod dlouhodobě studují a s vyžitím nejnovějších poznatků odhalují příčiny dnešního stavu. Vyzývají k větší zodpovědnosti při využívání krajiny a přírodních zdrojů nejen pro rybniční hospodaření a na modelovém rybníku Rod v Nadějské soustavě ukazují, že řešení nemusí být složité a nedosažitelné.

Výstava se koná v rámci projektu EDO 21 - 23. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.