09.02.2024

01.04.2024

Thora Solveig Bergsteinsdottir (Island) and Liv Nome (Norsko)


Sacred being

Standing I/II, Cave, Goden Stone Wall, Rust, Sacred Flora

Autorské video obsahující úryvky ze společné tvorby pro EDO 24.

Obě umělkyně se setkali na "Dni snů v živelné krajině", který byl součástí programu Ekologických dnů Olomouc 2015, kde předvedli spontánní vystoupení v areálu Domu přírody Litovelské Pomoraví ve spolupráci s Milošem Šejnem. Jejich spolupráce pokračuje a rozšiřuje se. Jejich tvůrčí imaginace se doplňuje a společná práce nabývá nových významů. Vznikají nové videoperformance, živá vystoupení doplněná zvuky, hudbou a obrazy, site specific instalace a kombinace prezentací, které lze vystavovat v nejrůznějších prostorech a proměnlivých kontextech. Záznamy jejich snah o porozumění sobě, přírodě, krajině a lidem se budou promítat v přestávkách besed letošních Ekologických dnů Olomouc a následně budou zveřejněny na youtube kanálu Sluňákova.

Thora Solveig Bergsteinsdottir žije a tvoří na Islandu. Vizuální umělkyně pracující s videem a performancí. Thora komunikuje s přírodou prostřednictvím svých vnitřních i vnějších pohybů a usiluje o zviditelnění elementárních sil a nadpřirozena. Umělkyně tančí s přírodou, krajinou, s živelnými silami, které se psychologicky odrážejí v člověku. Chce tak vyslat poselství úcty a péče o naše blízké přírodní prostředí a jeho živé tvory.

Liv Nome je norská umělkyně. Vytváří působivá představení se zvukem a hudbou, videem a sbírkami obrazů a je silnou vypravěčkou, která se zabývá moderním světem velmi osobitým způsobem, fyzicky a přirozeně, prostřednictvím své práce. V přírodě ji těší náhoda, symfoničnost a její rytmus. Ve své tvorbě zkoumá interakci mezi člověkem a všemi přírodními druhy a přiklání se k filozofii hlubinné ekologie.

https://livnome.com/

https://solla.org/