Procházka hlubokým časem

05.05.2023

JIŘÍ ZEMÁNEK / 15:00  "Příběh vesmíru je kvintesencí reality. Vnímáme a vyjadřujeme jej ve svém vlastním jazyce, ptáci ho vyjadřují ve svém a stejně tak stromy. Všechno kolem nás vypráví příběh vesmíru. …Tento příběh má svůj otisk všude, a proto je tak důležité jej znát." Thomas Berry

Tříhodinový seminář o kosmologii epiky evoluce Thomase Berryho a Briana Swimma, v němž si budeme vyprávět o kosmogenezi, jednom z největších objevů lidstva a hledat odpovědi na otázky, jak to všechno, co je kolem nás, vlastně vzniklo a jak jsme spolu s tím vším vznikli my. Na trase procházky dlouhé 4,6 kilometru se budeme seznamovat s vývojem naší planety, s vývojem jejího života během 4,6 miliardy let, kdy každý jeden její metr bude zastupovat jeden milion let evoluce.

Budeme si povídat o tom, jak se v procesu evoluce postupně rodila a proměňovala podoba naší Země a jejích obyvatel a jaké je místo nás lidských bytostí v tomto neobyčejně rozsáhlém, tvořivém a tajemném příběhu; a jaká je asi dnes naše role v této přelomové historické fázi vývoje planety, kdy se v jejím fungování začínají uplatňovat kognitivní procesy a "kdy rozhodnutí, která v příštích několika desetiletích učiníme, určí budoucí směřování nejen lidstva, ale samotné Země" (Jeremy Lent). Jaké jsou možnosti vzniku nové ekologické civilizace, která by dokázala aktivně generovat a udržovat zdraví Gaii?

Více informací také na www.potulnauniverzita.cz

Jiří Zemánek je historik umění, poutník, kulturní aktivista, publicista a překladatel. V 80. a 90. letech působil jako odborný pracovník v několika státních galeriích, naposledy ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, kde uspořádal několik výstav (například výstavu kinetisty Zdeňka Pešánka). Od roku 2000 pracuje jako samostatný kurátor (výstavy: "Divočina – příroda, duše jazyk" / 2003, "Od země přes kopec do nebe …" / 2005 ad.). V roce 2009 založil s přáteli spolek Pilgrim-Potulná univerzita přírody a v roce 2012 českou sekcii Budapešťského klubu. Překládá texty ekologických myslitelů Thomase Berryho, Davida Abrama, Briana Swimma a Freyi Mathews. Zabývá se otázkou evoluce nové ekologické kultury a rolí kosmologie při rozvíjení našich vzájemně prospěšných vztahů se společenstvím Země.

Na vycházku je nutno se přihlásit na tomto odkazu.

Sraz účastníků před Rajskou zahradou v Domu přírody Litovelského Pomoraví - centrum Sluňákov.