Poklady Země

08.05.2024

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, Nový Jičín / 8.5.–2.11.

28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín

Poklady Země

Kurátor: Pavel Dvořák

Mluví-li se o zemských pokladech, představí si jistě většina z Vás loupežnickou jeskyni, jejíž útroby skrývají truhlice plné zlata, perel a drahokamů. Útroby země však skrývají poklady, které jsou pro náš každodenní život daleko cennější. Většinou se tolik netřpytí, ale nepostavili bychom si bez nich dům, nezatopili bychom v něm a naše existence by bez nich vůbec měla úplně jiné obrysy. Na území Novojičínska se od dávných dob nalézala celá řada těchto "pokladů" a jejich dobývání a následné využití změnilo okolní krajinu i nás samé k nepoznání. Výstava, kterou jsme na letošní rok připravili, Vás seznámí nejen s místní krajinou a surovinami, které se na Novojičínsku nacházejí, ale také s jejich zpracováním, využitím a v neposlední řadě také s tím, jak se obraz "pokladů zemských děr" otisknul do naší kulturní paměti ve formě příběhů, pohádek a lidových zvyků.

Pavel Dvořák je historik a kurátor působící v současnosti jako zástupce ředitele Muzea Novojičínska. Odborně se zabývá českými dějinami první poloviny 20. století. Coby nezávislý kurátor se účastní výstavních projektů souvisejících se současným výtvarným uměním.

Muzeum Novojičínska je dnes institucí sídlící v renesančním objektu Žerotínského zámku v Novém Jičíně, ale současně spoluutvářenou řadou poboček, jejichž činnost sahá od předhůří Beskyd až k moravskoslezské hranici při městě Fulnek. Vedle poměrně rozsáhlého území se však jedná i o tematickou šíři a úhly pohledu, jimiž muzeum zkoumá přírodu i historii zdejšího regionu.

www.muzeumnj.cz