Planeta Praha na Hané - ekologický večer EDO 2023

12.10.2023

Ondřej Sedláček, Jan Hošek 12. října, od 18 hodin

Tvůrci velmi oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát vydali na výpravu na Hanou, aby Vás pozvali do betonové džungle hlavního města. Vedle lidí žijí v našich městech nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali v Praze díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. 

Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní restaurace? Vydejte se na vzrušující výpravu pro celou rodinu za desítkami dalších zvířecích hrdinů, kteří tajně žijí poblíž našich městských obydlí.

Ondřej Sedláček učí a bádá na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a působí v neziskové organizaci Ochrana fauny ČR, o.p.s. Zabývá se výzkumem ptačích společenstev v pralesích a savanách subsaharské Afriky. U nás se intenzivně věnuje moderní ochraně přírody, od praktického managementu v krajině až po snahy změnit myšlení lidí a konání úředníků, založil síť motýlích rezervací. Zabývá se popularizací vědy, pravidelně vystupuje v rádiu i televizi, byl hlavním odborným poradcem při vzniku celovečerního filmu o přírodě ve městech Planeta Praha, je spoluautorem stejnojmenné knihy.

Jan Hošek je český filmový dokumentarista a ilustrátor. Je režisér a scenárista dokumentárních, populárně-naučných a vědecko-populárních pořadů, filmů a seriálů s přírodovědnou tematikou, které vytvářel převážně pro Českou televizi. Studoval systematickou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dokumentární tvorbu na FAMU. Spolupracuje s Mariánem Polákem (Planeta Česko, Jeseníky, království horské divočiny). Ilustroval několik desítek knižních titulů. Jeho ilustrace se pravidelně objevují v populárně-naučném časopise Ptačí svět. Jeho ilustrace doprovázejí významné ornitologické dílo European breeding bird atlas. 2, Distribution, abundance and change.

Více informací k filmu Planeta Praha naleznete na stránkách AEROFILMS.

Promítání se uskuteční na Univerzitě Palackého v Olomouci - Konviktu, filmovém sále.

Tato akce se koná v rámci projektu EDO 21 - 23. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.