Ondinám

16.04.2024

OBECNÍ KNIHOVNA J.M. HOVORKY, Statenice / 16. dubna / 19:00

Knihovna J.M. Hovorky. Statenická 23, 252 62 Statenice-Horoměřice.

Scénické čtení romantické hry Ondina od Jeana Giraurdouxe. Čtou spřátelení sousedé. Režíruje Kateřina Molčíková

"... bloudí po zámku... mluví sám se sebou... plete páté přes deváté jako to dělají lidé, když nevědí kudy kam-když nečekaně narazí na pravdu, na něco prostého, drahocenného... Stávají se z nich, jak lidi říkají, blázni. Jsou zase logičtí, odvážní, neberou si tu, kterou nemilují... uvažují jako příroda, jako rostliny, jako voda…" V pořadí třetí literárně dramatický večer pořádaný pod záštitou knihovny umožní aktérům/aktérkám i obecenstvu ponořit se do textu romantické divadelní hry známého francouzského dramatika, prozaika a diplomata. Znovu ožije příběh lásky mezi vodní vílou a mladým, vášnivým rytířem. Kdo z nich obstojí ve zkoušce? Prohraje lidské pokrytectví, sobectví, sebezahleděnost a naivní pýcha? Nebo selže čistá, absolutní, bezprostřední upřímnost? Máme my a příroda vůbec nějakou šanci si rozumět? Může příběh napsaný v roce 1938 vypovídat něco o naší současné a budoucí enviromentální situaci?

V rolích jednotlivých postav dramatu se představí:

Roman a Zuzana Brychtovi, Barbora a Jan Černohorští, Alena Heverová, Martin Micka, Kateřina a Martin Molčíkovi, Zdeněk Přáda, Apolena Novotná, Pavlína Talacko, Jaroslav Trachta, Marie a Jakub Zichovi.

Hippolyte Jean Giraudoux (1882–1944) byl francouzský prozaik, dramatik a diplomat. Nejvýznamnější zdroje jeho inspirace představuje patrně rodný limuzínský kraj a zkušenosti z první světové války v níž bojoval jako mladý muž. Formovalo ho též prostředí chlapeckého internátu a později studium na prestižní École normale superieure, během něhož se stal germanofilem. Během svých cest po německých zemích se setkal s císařem Františkem Josefem I. Za druhé světové války působil jako diplomat a sympatizoval s německou stranou. Později musel čelit nařčení z kolaborace a antisemitismu. Literární vědec František Götz ale naproti tomu zdůrazňoval jeho humanismus a pacifismus.

Ondina je hra o třech dějstvích a zároveň druhé nejznámější autorovo dílo. Nádherným, básnivým jazykem v ní Jean Giraudoux přetavuje archetypální příběh do podobenství společnosti, v níž je pravda na obtíž. "Dvůr je místo posvátné a člověk zde musí velice bedlivě střežit dva zrádce – svou řeč a svou tvář. Máte-li strach, musíte předstírat odvahu. Jestliže lžete – upřímnost. A kdybyste někdy náhodou chtěla říct pravdu, je lépe se tvářit, že lžete. Pravda tak dostane jistý nádech dvojsmyslnosti a vy máte možnost kdykoliv vycouvat."

Kateřina Molčíková se narodila v Praze, ale již 18 let žije ve Statenicích. Tady se v rámci občanské iniciativy Sousedství i individuálně podílí na kulturním a společenském dění. Vystudovala DAMU obor dramaturgie alternativního a loutkového divadla, věnuje se hudbě, divadlu a divadelní pedagogice.

Obecní Knihovna J. M. Hovorky. Komunitní knihovna v obci Statenice nedaleko Prahy. Získala ocenění Knihovna roku 2021 od Ministerstva kultury ČR za zásadní ovlivnění kulturního, společenského, ale i politického dění v obci a za přispění k znovuobnovení společné činnosti venkovské komunity. Sídlí v nově rekonstruované budově od majo architekti. Navazuje na 100letou tradici existence knihovny ve Statenicích včetně oživení fenoménu místního ochotnického divadla. Knihovna ráda spolupracuje s místními blázny, kteří mají neobyčejné nápady a neváhají je uskutečnit. Téma festivalu "Blázen jsem ve své vsi" je jí bytostně blízké. Dobrými dušemi knihovny jsou Barbora Černohorská a Zuzana Brychtová Horecká. Zuzana se podílí také na grafice spojené s EDO.

https://www.obyvakvesnice.cz/