Lenka Falušiová: Sama v horách

21.03.2024

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA, Uherské Hradiště / 21. 3. - 26. 5.

Kurátor: Lukáš Malina

Ve svých kresbách a grafikách autorka vytváří výseky z hustých lesů, podrostů a skal. I když jsou tyto náměty naturalisticky zpracované, s odstupem vypadají spíše jako abstraktní struktury než vědecké studie. Působí trochu jako hledání řádu-nějakého opakujícího se vzoru v chaosu. Výstava představí průřez autorčinou tvorbou, včetně prací z poslední doby.

Lenka Falušiová se dlouhodobě věnuje krajinářské tvorbě. Její přístup je výjimečný ve schopnosti kombinovat dvě zdánlivě protikladné polohy–ta první je spojena s jemným, citovým prožíváním zakoušené reality, ta druhá s velice přesným, byť ne popisným, záznamem viděného. Struktura, která je nakonec bází grafického procesu, nejen jeho výsledkem, takto naplňuje své možnosti–formuluje a uchovává to, co je jinak příliš křehké a efemérní, aby to bylo možné jednoduše zachytit. Je v tom jisté poučení nejen pro ty, kdo se zajímají o vizuální umění a kulturu, ale také ty upřednostňující přírodní vědy či ekologii. Ukazuje se totiž, že mezi obojím žádný rozdíl není, stejně jako není mezi city a rozumem–totiž, že pokud je polaritami a paradoxy protnut lidský svět, svět přirozený jako takový není. Lenka již několikrát obohatila program Ekologických dnů Olomouc, včetně své dílny pro veřejnost.

Lukáš Malina se narodil v Uherském Hradišti, kde také vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu. Ve studiu pokračoval na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru malířství a na Univerzitě Karlově v Praze na magisterském oboru Elektronická kultura a sémiotika. Čtyři roky pracoval jako 2D a 3D grafik na vývoji počítačové hry Mafia 2 pro společnost Iliusion Softworks v Brně. Poté působil téměř šest let jako učitel výtvarných předmětů na uměleckých středních školách v Hradišti a v Hodoníně. Od roku 2016 pracuje pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Nejprve jako výstavář a grafik a nyní jako kurátor galerie.

https://www.slovackemuzeum.cz/