Krajina a lidé: příběh beskydských kopců

09.04.2024

MUZEUM TĚŠÍNSKA, Jablunkov / 9. dubna / 17:00

Muzeum trojmezí v Jablunkově. Plukovníka Velebnovského 150, 739 91 Jablunkov.

Krajina a lidé: příběh beskydských kopců.

Komentovaná prohlídka: průvodkyně Jana Glombová.

Netradiční komentovaná prohlídka, která se bude věnovat přírodovědné části expozice Muzea trojmezí – příběhu zdejší "gorolské" krajiny od prvotního osídlení až po současnost. Krajina Těšínska je plná strhujících kontrastů. Zatímco severní část byla zemí rybníků a později hornických šachet, jižněji – 20 km od uhelných kališť začíná krajina tajemných beskydských kopců. Do horských lesů okolí Jablunkova zasahuje od konce 15. století valašská, a následně pasekářská kolonizace. Salašnictví mění způsob využívání krajiny na několik staletí, původní lesy jsou přetvářeny na louky a pastviny. S průmyslovým rozvojem v podhůří ale rapidně roste poptávka po dřevě a je nutno zalesňovat. A rychle kácet. Dvacáté století tak dává tušit, že přeživší cenné části přírody musíme sami před svým chtíčem aktivně chránit. Politická vůle ale chybí a jde to pomalu. Nápor na beskydské hory je čím dál silnější. Turisté jsou všude. Všichni hledají zážitky a hezké vrcholové selfíčko. "Obyčejných" lidí v "obyčejné" krajině ale paradoxně ubývá.

Jana Glombová je vystudovala obor Systematické biologie a ekologie, a poté nastoupila na post přírodovědkyně Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Je kurátorkou zoologické a botanické sbírky. Kromě vědecké činnosti zoologického ražení se ráda věnuje práci s veřejností – organizování přednášek, vycházek a jiných akcí s přírodovědnou tématikou.

Muzeum Těšínska je jedním ze čtyř krajských muzeí a příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Sídlí v Českém Těšíně a v regionu české části Těšínského Slezska provozuje pět poboček – Historickou budovu v Českém Těšíně, Archeopark Chotěbuz-Podobora, Muzeum trojmezí v Jablunkově, Kotulovu dřevěnku v Havířově a Památník životické tragédie v Havířově-Životicích. Jeho součástí je také Muzejní knihovna a studovna Silesia a Klub Muzea Těšínska. Muzeum Těšínska se zaměřuje na historii, přírodovědu a vlastivědu zmíněné oblasti. Vydává časopis Těšínsko, odborné i populárně-vědné publikace, celoročně nabízí řadu atraktivních doprovodných programů pro veřejnost i školní edukační programy pro MŠ, ZŠ a SŠ.

V roce 2022 otevřelo Muzeum Těšínska pobočku Muzeum trojmezí v Jablunkově (Plk. Velebnovského 150, 73991 Jablunkov) s expozicí "Krajina a lidé". Prohlídka proběhne právě v této expozici.

https://www.muzeumct.cz/