Kraj po okraj

20.04.2024

GRAFICKÁ SKUPINA PRES NOSTRES / 20. dubna / Milovice

"Kraj po okraj"

Kurátor: Hana Zrno Vondrů

10:15 Milovice (vlakové nádraží)

Délka cca 4 hodiny (putování a výtvarná zastavení) + společné posezení.

Doprava vlastní nebo vlakem z Prahy - Masarykovo nádraží v 9:20 (příjezd do Milovic 10:07).

Na sebe si vezměte oblečení do terénu s ohledem na aktuální počasí, svačinu a pití rovněž s sebou.

Putování krajinou s členy grafické skupiny Pres Nostres a jejich kurátorkou Hanou Zrno Vondrů.

"Krajina je téma, které prostupuje naší tvorbou. Kontakt s přírodními prostory povětšinou zpracováváme individuálně. Naše společné putování nám však může přinést další polohu, jak vnímat a ztvárnit krajinu a jak ji vizuálně zkoumat. Láká nás zjistit, jak se naše pohledy prolínají a jak o krajině výtvarně uvažujeme. I pro nás je to krok do neznáma a rádi vás k tomu zveme na společném putování." Zájem skupiny je upřen na to, jak bude tvorba členů fungovat při společných výstavních či side-specifik projektech. Sami výtvarníci tvrdí: "Chceme se nad naší tvorbou a volnou grafikou společně zamýšlet a otevírat témata pro diskusi, a to jak mezi sebou, tak i se světem umění a jeho pozorovateli." Proto je akce "Kraj po okraj" výzvou, jak putovat krajinou a volně ji přenést do plochy s okraji tedy na papír. Zapojte se aktivně do našeho putování. Vítaná je i účast výtvarníků, kteří rovněž těží z tématu krajiny.

Pres Nostres jsou grafická skupina založená roku 2023 čtveřicí grafiků.Tvoří ji Bronislava Bakule Malá, Eva Vápenková, Jiří Hanuš a Peter Kollár – umělci jedné generace, kteří svůj tvůrčí talent, čas a úsilí vkládají především do volné grafiky. Každý z nich již svou grafickou tvorbou vstoupil (a nadále vstupuje) do světa současného výtvarného umění, a to nejen prostřednictvím samostatných či kolektivních výstav, ale mnohdy i úspěšnou účastí na tuzemských a zahraničních soutěžích. Jejich výtvarné a profesní portfolio se stále rozrůstá s novými tvůrčími záměry, cykly a výstavními projekty. Jejich propojení má rovněž své opodstatnění v rovině uměleckého vyjádření. Jejich tvůrčí intence a výtvarné projevy se setkávají ve specifickém druhu osobního ztišení a introvertního až dokumentárního pozorování reálného světa. Trpělivě vstupují do procesu grafické tvorby, ať už jde o techniku linorytu, mezzotinty, leptu, hlubotisku či suché jehly. Pevně ukotvena ve vlastní autorské tvorbě se čtveřice osobitých výtvarníků a výtvarnic rozhodla propojit své myšlenkové, tvůrčí síly a založit grafickou skupinu, aby společně umocnila vizualitu grafické tvorby. S entuziasmem přistupují k budoucím společným projektům, vítají příležitosti, jak vystavovat v galeriích, tak možnost realizovat tzv. site-specific projekty.

Bronislava Bakule Malá (*1979) se věnuje zejména grafice a sochařství. Zachycuje to, co ji obklopuje – to, co se nevnucuje, ale obyčejně je. V jejích grafikách nalezneme jistou dávku poetické hravosti, otisk soustředěného pozorování smyslu a řádu vitálního světa.

Eva Vápenková (*1979) skrze zájem o dějiny umění přešla k volné grafice. Ve svých grafických tiscích z viděného ubírá – destiluje realitu. Její zdánlivě abstraktní grafiky vycházejí z dojmů a prožitků reálné krajiny.

Jiří Hanuš (*1981) se zaměřuje se na grafiku a malbu. Na svých tiscích zobrazuje liduprázdné industriální krajiny či pohledy do pustých přírodních prostor. Zachycuje fantaskní život – neživot, při soustředěné imaginaci můžeme vytušit přítomnost nevyřčených bytostí.

Peter Kollár (*1977) je grafik a fotograf. Jeho tisky jsou ohraničené výseky existující krajiny, interiérů či postav. Známá místa znovu přivádí do reálného světa skrze své grafiky. Ve ztišeném soustředění nalézáme v jeho dílech přítomnost individuálních introvertních chvil.

Hana Zrno Vondrů (*1988) je kurátorkou skupiny. Vystudovala obor estetika a kulturní studia. Více než deset let se profesně pohybuje v muzejních a galerijních institucích. Zajímá ji "žitá" umělecká tvorba, různé polohy výtvarného projevu a ráda vidí umění jak v galeriích, tak venku v prostoru měst či krajiny.

https://www.presnostres.art/