Kopie z Proč potřebujeme svaté války

16.06.2022

STANISLAV KOMÁREK / od 16 hodin Hrrrr, hrrr na ně!!! Na koho? Ale to je jedno...na ně!!! Čím se vlastně člověk nejvíc liší od zvířat? Fascinující i neblahá schopnost citově přilnout k idejím a abstraktům. Myšlenka konečného vítězství pracujícího makaka nechává opice chladnými. Potřeba nepřátel a jungovský Stín. Společenstvo čistých versus škůdci a zrádci lidu. Zločiny z pohnutek "ideálních" a "nízkých". Vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne. Neblahá dichotomická rozcestí počítačů: zapnuto/vypnuto, like/dislike. Polární myšlení a jeho úskalí. Enantiodromie-co je to za slovo? Proč je odříkaného chleba vždycky největší krajíc? Poplivaní a viselci dneška hrdiny a mučedníky zítřka. Bubliny-prokletí či požehnání? Žil středověk více v bublinách než přítomná doba? Má se každý starat o všechno? Aktivismus-požehnání či prokletí? Kultury, které si myslí, že nestarat se o to, co nebylo svěřeno, je ctnost. Kudy z labyrintu? Bylo sto dvacet let provozování psychoanalýzy vůbec k něčemu? Nesvítíme sto let po Edisonovi loučí??

Stanislav Komárek

Stanislav Komárek je český biolog, filosof a spisovatel; autor svébytných esejů, básník a romanopisec, etolog, antropolog, historik biologie. Studoval entomologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po nástupu na Parazitologický ústav emigroval do Rakouska. Pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a v zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Zabýval se etologickými a antropologickými koncepcemi (např. A. Portmann, J. v. Uexküll, K. Lorenz a O. Koenig). Zajímá se také o psychologii a psychoanalýzu, zejména vídeňskou tradici freudovskou a jungovskou. Po návratu do Prahy v roce 1990 nastoupil na Katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK, kterou založil Zdeněk Neubauer. Přednáší o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů a biologické estetice A. Portmanna, také o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu, či mimikrách. Je skvělým esejistou (2006 cena Toma Stopparda) a autorem celé řady knih: "Dějiny biologického myšlení", "Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy", "Lidská přirozenost", "Spasení těla: moc, nemoc a psychosomatika", "Ptáci v Čechách 1360-1890 aneb tajemství rytíře von Sacher-Masocha", "Příroda a kultura: Svět jevů a svět interpretací", "Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie", "Ochlupení bližní. Zvířata v kulturních kontextech", "Evropa na rozcestí". Napsal také beletristické romány "Opšlstisova nadace", "Černý domeček", "Mandaríni". Je autorem sbírky básní "Kartografie, Kaligrafie, Holografie", "Mé polopouště". Nedávno vyšly první dvě části jeho memoárů "Města a městečka". Aktuálně vyšla kniha: "Jungovské eseje z devadesátých let I., II." a na podzim by měl vyjít nový román "Jezovita Balbinus".

www.stanislav-komarek.cz