Kopie z Mnohohlasost a okupace ve veřejném prostoru. Přepsat naše zveršované životy do prózy

16.06.2022

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ / od 15 hodin Václav Bělohradský: "Oblíbil jsem si Kunderovo pojetí románu jako žánru, který má ontologické poslání: přepsat naše zveršované životy zpět do prózy. ... a politiku, tu českou zvláště: osvobodit ji od nákazy divadelností a invazivním morálním kýčem."

Setkání s Václavem Bělohradským nad jeho knihou "Čas pléthokracie: Když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně". Má současná demokracie šanci přežít apokalyptický tón antropocénu, tedy "věku člověka", kdy hrozí, že lidé překročí planetární limity a učiní Zemi neobyvatelnou? Jak je to s filosofií, která kdysi chodila po ulicích a kazila studenty a dnes se ukrývá v zónách bezdomoví a vyvolává pocit zbytečnosti?

Václav Bělohradský

Václav Bělohradský vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze češtinu a filosofii. V roce 1970 po sovětské okupaci odešel do emigrace a působil postupně jako pedagog na Filozofickém institutu v Janově, od roku 1973 byl tamtéž profesorem sociologie. Dlouhá léta spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a českým domácím disentem. Od roku 1990 byl profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Svá díla vydával nejprve pouze v Itálii, poté v češtině v exilových nakladatelstvích, v Česku od roku 1991. Do Olomouce přijíždí pravidelně po mnoho let na festival Ekologické dny Olomouc. Je významným českým veřejným intelektuálem. Česky vydal například knihy: "Myslet zeleň světa", "Přirozený svět jako politický problém", "Člověk bez skrupulí", "Kapitalismus a občanské ctnosti", "Mezi světy a mezivěty", "Společnost nevolnosti".