Kopie z Alice Koubová v jednání

16.06.2022

ALICE KOUBOVÁ / od 17:30 hodin Název a anotace besedy v jednání

Alice Koubová 

Filosofka, vědecká pracovnice Filosofického ústavu AV ČR a proděkanka pro vědu a výzkum na DAMU Praha. Vystudovala matematiku na Karlově Universitě v Praze a filosofii na Université Paris X, Université de Geneve a Karlově Universitě. Zaměřuje se na performativní a aplikovanou filosofii, etiku a poststrukturalistické myšlení. Svůj výzkum provádí v rámci intenzivní spolupráce s veřejnými institucemi. Je koordinátorkou programu Strategie AV21 Odolná společnost pro 21. století, jenž rozvíjí spolupráci mezi vědeckou komunitou a veřejným prostorem, občasně působí i jako dramaturgyně, facilitátorka veřejných diskuzí, či performerka. Je autorkou knih "Myslet z druhého místa: K otázce performativní filosofie", "Self-Identity and Powerlessness", "Mimo princip identity" a dalších knih a odborných článků v našich i mezinárodních časopisech a nakladatelstvích. Je držitelkou ceny Předsedkyně AVČR za popularizci (2019), prémie Otto Wichterle (2014), ceny Libellus Primus (2008) a ceny Josefa Hlávky (2000).