Benefice pro Klimatickou žalobu 

14.04.2024

KLIMATICKÁ KOALICE OLOMOUC / 14. dubna / 15:30 / Divadlo na cucky, Olomouc

Klimatická žaloba říká, že ministerstva nepřijímají dostatečná opatření k mitigaci (omezování emisí) a adaptaci (přizpůsobení) na změny klimatu a tím dochází k porušování lidských práv a mezinárodních dohod. Po vyčerpání jiných předešlých právních možností, se snaží podat žalobu na příslušná ministerstva k ústavnímu soudu. Potřebují finance na zajištění právních služeb. KŽ už vybrali 79000,-Kč z cílové částky 250000,-Kč. 

www.klimazaloba.cz

Vaše dary ze vstupného budou předány Klimatické žalobě k záchraně naší planety Země, jediného domova, který máme.

PROGRAM AKCE:

16:00 - 16:30 Vincenc Bouček (Klimatická žaloba)

16:30 - 17:30 Madremonte (Mikro-teatro; divadlo pro děti, rodiče i dospělé)

18:00 - 19:30 Klimatická spravedlnost (Remízek, A2; 4 videoreportáže + debata s tvůrci)

20:00 - 21:00 Lukáš Mareček (koncert)

21:00 - 22:00 networking

(časy jednotlivých bloků se mohou mírně měnit)

Klimatická koalice Olomouc (KKO) je otevřený kolektiv občanů a zástupců environmentálních i sociálních organizací.

Vincent Bouček - Klimatická žaloba "Ve spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti a dalšími žalobci přímo zasaženými změnou klimatu jsme připravili a podali žalobu na zodpovědná ministerstva. Dle naší žaloby a odborných posudků, které jsme si nechali vypracovat, ministerstva nepřijímají dostatečná opatření k mitigaci (omezování emisí) a adaptaci (přizpůsobení) na změnu klimatu, čímž narušují naše lidská práva a mezinárodní dohody. Cílem žaloby je přinutit zodpovědná ministerstva k přijetí ambicióznějších a efektivnějších opatření vůči změně klimatu. Žaloba je nyní v soudním procesu."

Klimatická spravedlnost Kulturní čtrnáctideník A2 a Remízek. "Čeká Česko klimatická spravedlnost? Ve spolupráci kulturního čtrnáctideníku A2 a TPS Remízek vznikla v produkci Barbory Aradské a Marty Martinové čtyřdílná série videoreportáží s lakonickým názvem Klimatická spravedlnost, jež tematicky pokrývá čtyři oblasti, které potřebujeme v brzké budoucnosti vyřešit tak, aby nikdo neztratil právo na zdravé životní prostředí a dobrý život. Zabývá se zacházením s vodou, využíváním energie, městským prostorem a tím nejdůležitějším – mezigeneračním dialogem, který je nezbytnou podmínkou zažehnání každé krize. Série volně doplňuje stejnojmenné tematické číslo Ádvojky, které vyšlo na podzim roku 2023. Po promítání následuje krátká debata s tvůrci a tvůrkyněmi. Sérii i tematické číslo podpořila Nadace Rosy Luxemburgové."

www.advojka.cz 

remizek.org 

Lukáš Mareček - hudební vystoupení olomouckého muzikanta. https://soundcloud.com/lukas-marecek 

Madremonte - Mikro-teatro Divadlo pro děti a jejich rodiče s ekologickou tematikou. "V zemi, která se jmenuje Kolumbie, je tajemné místo, kde se hory dotýkají nebes. Tam se rodí všechny vody, ze kterých pochází veškerý život, a vyprávějí o všemocné Madremonte. O pečující, milující, starostlivé, přísné, ale spravedlivé matce nás všech – matce přírodě. Vše co pro nás dělá, není samozřejmostí. Ví to i Alfonso? Alfonso potřebuje pro svůj život stále víc. Jak si s tím poradí moudrá Madremonte?"

www.mikro-teatro.cz/madremonte-7

https://klimatickakoaliceolomouc.cz