Ateliér / Open Studio: Karolína Netolická

24.04.2024

TELEGRAPH GALLERY, Olomouc, / 24. dubna / 18:00

Kdo tvoří v ateliéru v Telegraphu poslední dva měsíce? Na rezidenčním pobytu je aktuálně česká umělkyně Karolína Netolická, která svoje díla představí při zahájení Open Studia v ateliéru.

Karolína Netolická patří do nejmladší generace české výtvarné scény, a především figurativní kresby. Studovala v ateliéru kresby Jiřího Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 2022 byla oceněna Cenou kritiky za mladou malbu, i přesto se však sama považuje za kreslířku. Typickým médiem se pro ni totiž stala kresba suchým pastelem na velký formát pláten, pohlcující diváka. Tématem jejích prací se stal vztah člověka a přírody. Ve svých obrazech často vrství figurální kompozice a slučuje zvířecí, nejčastěji ptačí, motivy. Zachycuje tak složitou skutečnost, kdy člověk z přírody pochází, ale svým chováním se od ní postupně čím dál více odlučuje. Její obrazy vyzařují typickou atmosféru–lidé jsou si odcizeni a spolu se stromy vystupují ze tmy. Scenérie lesa znázorňuje ztracený domov, kterým upozorňuje právě na ztracený vztah člověka k přírodě, neboť v něm bloudí.

Telegraph Gallery vysílá tuzemské i zahraniční umění posledních tří dekád. Zachycuje vlny známých i přehlížených autorů. Její kód je univerzální: Přijímá všechny formy vyjádření nehledě na žánr. Telegraph přináší výstavy v pravidelných frekvencích. S rozsahem 350 m² pokrývá i workshopy a umělecké kurzy. Umělcům nabízí přímé spojení také v podobě rezidenčních pobytů. 

https://telegraph.cz/